News archive

  • Haster! Planlagte kullkraftverk må erstattes med ren energi

    finansavisen

    I Afrika sør for Sahara mangler 600 millioner mennesker tilgang til energi. 116 nye kullkraftverk er under planlegging i Afrika og Midtøsten for å imøtekomme det økende energibehovet. Om vi skal lykkes med å stanse klimaendringene, haster det med store investeringer i ren energi.

  • Why do DFIs use offshore financial centers?

    ODI report

    A newly published report, developed by the Overseas Development Institute (ODI), explains and evaluates why DFIs use offshore financial centers (OFCs) and recommends how this best should be done in the future.

Norfund - The Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Fridtjof Nansens Plass 4
N-0160 Oslo

Subscribe to our newsletter