Skal vi løse fattigdomsproblemene og begrense klimaendringene, må statene legge til rette for kommersielle investeringer. "From billions to trillions» var slagordet fra konferansen om fremtiden bistandsfinansiering i Addis Abeba i 2015.

Realitetene er dessverre at vi går i motsatt retning: «from billions to millions». I Norge er den offentlige omdømmebelastningen så stor når noe går galt at større selskaper kvier seg. Det er nå viktig at det skapes en opinion som støtter opp om de bedrifter som er villige til å investere i fattige land.

Les artikkelen her