Hva tenkte du da du fikk prisen fra Fritt Ord?

Jeg ble svært overrasket og rørt. Spesielt glad ble jeg for måten Fritt Ord begrunnet prisen på – nemlig at Civita har bidratt til samfunnsdebatten på en saklig måte og til å styrke den politiske debatten både i og utenfor de politiske partiene. Prisen var dermed ikke bare til meg, men like mye til hele Civita. Civita var jo den første tankesmien i Norge i sitt slag. Vi fikk mye kritikk i starten, og mange mente at tankesmier som Civita kunne bidra til at den politiske debatten ble «outsourcet» vekk fra partiene. Men nå 11 år senere ser vi at det motsatte har skjedd. At Civita har bidratt til å vitalisere den politiske debatten gjennom å skape flere arenaer for debatt og ved å gi politikere og debattanter mulighet til å fordype seg. Flere partier har til og med begynt å gjøre en del «tenketankvirksomhet» selv.

I 2007 ble Kristin Clemet utpekt av det norske Utenriksdepartementet til styreleder for Norfund. Hun har siden ledet organisasjonen med stort engasjement.

Hva har vært den største endringen for Norfund i din tid som styreleder?

Norfund har vært igjennom en stor utvikling de siste 10 årene. Vi har lykkes med å utarbeide en tydelig strategi med konsentrasjon om de fattigste landene og de sektorer som bidrar mest til utvikling. Norfund har gått fra å være en institusjon som var ukjent for de fleste til å bli godt kjent og beundret, og en attraktiv arbeidsplass.

Hvordan opplever du det å være styreleder for Norfund?

Kristin Clemet

Å være styreleder i Norfund er det mest interessante styrevervet jeg har hatt. Det handler om å drive god business og er samtidig spesielt meningsfylt ved at det også handler om fattigdomsbekjempelse.
(Bilde: Clemet besøker Norfund's investee Fan Milk in Ghana)

 

Både du og Kjell Roland har gitt uttrykk for at dere er bekymret for omdømmerisikoen til private bedrifter som investerer i utviklingsland. Hvorfor det?

Det er idag bred enighet nasjonalt og internasjonalt om at fattige land ikke kan oppnå vekst uten et lokalt bærekraftig næringsliv. Tilførsel av kapital er viktig, og det er ønskelig at flere norske bedrifter investererer i fattige land.

Dessverre skjer det motsatte - flere bedrifter trekker seg ut av utviklingsland. Årsakene er mange, men den høye omdømmerisikoen i Norge er en vesentlig grunn. Toleransen for å gjøre feil er svært lav. NGOer, medier og politiske miljøer er ikke sene med å kritisere bedrifter som møter problemer i utviklingsland. Særlig er selskaper som er hel- eller deleid av staten utsatt. Her trenger vi nå en offentlig debatt som for det første drøfter hvor viktig private investeringer er for utvikling. For det andre er det behov for en realitetsorientering på hvordan det er mulig å opererere. Man kan ikke forvente at en bedrift skal kunne starte en virksomhet i et utviklingsland med norske standarder og helt uten feil eller mangler. 

 

Fakta om Kristin Clemet

  • Født i Harstad 20.4.57.

  • Daglig leder i tankesmien Civita siden 2006.

  • Styreleder i Norfund siden 2007

  • Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Fra tidlig 80-tallet var hun aktiv politiker, først som gruppesekretær for Høyres stortingsgruppe, siden politisk rådgiver ved Statsministerens kontor, byrådssekretær i Oslo og stortingsrepresentant for Høyre. Clemet har vært statsråd i to regjeringer (arbeids- og administrasjonsminister i Syse-regjeringen, utdannings- og forskningsminister i Bondevik !!- regjeringen). Clemet har også hatt en rekke andre verv og lederstillinger, blant annet som viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001.