«Med nesten 70 prosent av Afrikas befolkning under 40 år, har vi en enorm utfordring i å bidra til at det skapes flere jobber i Afrika. Norfund er et viktig virkemiddel for dette,» sa vår nye utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i sitt første møte med Norfunds styreleder, Kristin Clemet og CEO Tellef Thorleifsson sist fredag.  

Varig fattigdomsreduksjon kan ikke oppnås uten økonomisk vekst. Ingen land i verden har klart å løfte befolkningen ut av fattigdom uten økonomisk utvikling, og for at en bedrift skal kunne vokse og skape flere arbeidsplasser må den drives økonomisk lønnsomt og bærekraftig. 

Norske forretningsinteresser skal ikke være førende for bistand

Ulstein viste stor interesse for Norfunds pågående strategiprosess og understreket at det er viktig at Norfund fortsetter å operere ubundet i forhold til norsk næringsliv. «Det er flott hvis norsk eksportvirksomhet kan dra nytte av det arbeidet som Norfund gjør,» sa han «men norske interesser må på ingen måte være utgangspunktet for norsk bistand».

Produserer strøm til ca 30 millioner mennesker

Uansett hvor man er i verden, så er tilgang til energi og kapital grunnleggende forutsetninger for at en bedrift kan etableres og vokse. I januar i år påpekte Marius Holm, leder i ZERO, til Bistandsaktuelt at utviklingsland trenger energi for å vokse ut av fattigdom, og det er avgjørende at denne kommer fra fornybare kilder. Ulstein fulgte opp dette ved å understreke at Norfund har et viktig oppdrag i å gjøre gode investeringer i infrastruktur, gjerne sammen med private aktører. På denne måten vil norsk bistand kunne bidra til at det utløses store private investeringer i fornybar energi - og stanse byggingen av ny kullkraft.  
De mange ren-energi kraftverkene som Norfund har vært med å bygge opp og investere i til nå, både i Afrika, sør-øst Asia og mellom-Amerika, produserer i dag opp under 15 Twh. Dette er ca 10% av strømmen som blir produsert i Norge hvert år, men tilsvarer likevel forbruket til 30 mill mennesker i landene det her er snakk om. 

Fintech har et stort potensial for å bidra til utvikling og finansiell inkludering

Ulstein viste også stor interesse for Norfunds investeringer i afrikanske banker og påpekte at fintech representerer et enormt potensial for å legge til rette for finansiell inkludering i en rekke fattige land. Han påpekte at det er viktig å ha øynene åpne for nye muligheter både innen fintech og ren energi og at Norfund har betydelig investeringskompetanse og landerfaring som norsk utviklingspolitikk må dra nytte av. 

I mars planlegger utviklingsministeren å reise til Myanmar. Her har Norfund de siste årene bidratt aktivt og målrettet for å styrke fattige menneskers og bedrifters tilgang til kapital og energi. Hovedformålet med ministerens reise er å få innsikt i den humanitære krisen for rohingyane, men han håper også på å få innblikk i hvordan Norfunds investeringer bidrar til at det på sikt blir enklere for lønnsomme bedrifter til å vokse og skape flere og trygge arbeidsplasser også her.