Arbeidet er primært knyttet til rådgivning til investeringsavdelingene på tvers av sektorene Clean Energy,  Food & Agribusiness, SME funds og Financial Institutions. Chief Legal Counsel vil involveres gjennom hele investeringssyklusen. 

Sentrale oppgaver: 

 • Bistå ledergruppen og investeringsavdelingene med juridisk rådgivning 
 • Ansvar for Norfunds avtaleverk knyttet til investeringsvirksomheten samt øvrig standard avtaleverk
 • Ansvar for samarbeidet med eksterne juridiske rådgivere nasjonalt og internasjonalt
 • Overordnet ansvar for anti-korrupsjonsarbeidet i Norfund
 • Compliance Officer

Kvalifikasjoner: 

 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Minimum 10 års erfaring fra forretningsjuridisk virksomhet, gjerne innen internasjonal nærings- og investeringsvirksomhet, kjennskap til internasjonal / britisk rett, erfaring fra offentlig sektor
 • Bred faglig kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne - på norsk og engelsk
 • Hardt arbeidende, effektiv, uavhengig og løsningsorientert 
 • Gode analytiske ferdigheter og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og nøyaktig 

Norfund kan tilby:

 • Profesjonell og personlig utvikling i et spennende selskap med bred internasjonal eksponering
 • Et positivt arbeidsmiljø preget av kompetanse og ansvar 
 • Konkurransedyktige betingelser

Skriftlig søknad og CV sendes til job@norfund.no 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan imøtekommes. 

 

Søknadsfrist: 18. november

Kontaktpersoner:

 • Gro P. Hvammen: 911 32 443
 • Hege Elisabeth Seel: 454 87 570