FINANSIELL INKLUDERING

Norfund investerer i banker, mikrofinans og finansteknologi for å bidra til økt tilgang til kapital og finansiell inkludering i utviklingsland.

Fornybar energi

Finansiell inkludering

Vekstkraftige virksomheter

Grønn infrastruktur

Hvorfor investere i finansiell inkludering?

Finansiell inkludering handler om å gjøre finansielle produkter og tjenester tilgjengelige og rimelige for både enkeltpersoner og bedrifter.

Over halvannen milliard voksne lever fortsatt uten tilgang til grunnleggende banktjenester, og dette gjelder særlig i Afrika sør for Sahara. Mangel på en sikker måte å spare og investere penger på, gjør mange avhengige av uformelle långivere og personlige nettverk for å få tilgang på kreditt. Uten et velfungerende finanssystem og tilgang på kapital er det tilnærmet umulig å etablere bedrifter, utvikle privat sektor og skape jobber.

Gjennom å investere i finansinstitusjoner, mikrofinans og fintech bidrar Norfund til å utvikle privat sektor og skape jobber i utviklingsland.

Våre ambisjoner

I strategien for 2023-2026 har vi definert følgende ambisjoner:

40
millioner

nye kunder hos finansinstitusjonene i Norfunds portefølje

280
milliarder kroner

økning i lån utstedt av finansinstitusjonene i porteføljen

Hva vi investerer i

Finansiell inkludering er Norfunds nest største investeringsområde. Vi fokuserer på:

  • Kommersielle banker
  • Mikrofinansinstitusjoner
  • Fintech
  • Andre finansielle tjenester, som forsikring og leasing

Kommersielle banker

Banksektoren i utviklingsland er ofte underutviklet. Norfund har derfor som mål å investere i effektive og skalerbare banker som søker å tilby mer målrettede og rimeligere finanstjenester til små og mellomstore bedrifter (SMBer) og til personmarkedet.

Norfund bistår gjerne bankene med å effektivisere sin utlånspraksis, for eksempel ved å ta i bruk ny teknologi, og til å sikre god eierstyring og selskapsledelse. På denne måten kan institusjonene lykkes i å redusere kostnader, oppnå økt effektivitet og tilby rimeligere og bedre tjenester til flere klienter.

Mikrofinans

Mikrofinans omfatter finansielle tjenester til individuelle entreprenører med lav inntekt, samt til mikrobedrifter uten tilgang til tradisjonelle banktjenester. Mikrofinans inkluderer vanligvis mikrokreditt, innskudd og forsikring. Norfund investerer i kommersialiserte mikrofinansinstitusjoner som har vilje og evne til å maksimere sin rekkevidde og oppnå størst mulig utviklingseffekt.

Andre finansinstitusjoner

Norfund investerer også i andre finansinstitusjoner som leverer tjenester til små og mellomstore bedrifter. Dette omfatter institusjoner som driver med forsikring, leasing, betalingsordninger og utlån og som spesialiserer seg i sektorer som jordbruk, infrastruktur, utdanning og bolig. Norfund investerer også i teknologibaserte finansinstitusjoner.

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Til virksomheter som oppfyller våre krav, tilbyr vi risikokapital i form av egenkapital og lån, samt finansiering gjennom fond.

Norfund har over 25 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som skal til for å lykkes som investor. Norfund er en aktiv eier og stiller krav om en plass i styret i forbindelse med egenkapitalinvesteringer. Norfunds investeringsteam arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene og maksimere utviklingseffektene.

Parnerskap

Norfund investerer med og gjennom samarbeidspartnere, blant annet for å kunne dra nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker å inngå partnerskap med store og anerkjente industriaktører med langsiktige planer og fortrinnsvis med lokal tilstedeværelse. Det er viktig at partnernes interesser stemmer overens med våre egne.

Arise is a bank invest­ment company in Sub-Saharan Africa with a USD 1 billion portfolio of large equity stakes in 10 leading African banks which have top 3 positions in close to 20 African countries. Norfund is the largest shareholder with more than 40 percent of the shares in Arise, and it is Norfund’s main vehicle for equity investments in larger African banks.

Abler Nordic (tidligere NMI) ble etablert i 2008 som et norsk initiativ gjennom et samarbeid mellom Norfund og de private investorene Ferd, DNB, Storebrand og KLP. NMI har så langt levert både betydelig impact og avkastning, og vårt mål er p utvikle Abler Nordic til å bli en ledende nordisk aktør innen investeringer i finansiell inkludering.

Avdelingsleder Finansiell inkludering: