Når vekst reduserer – og ikke reduserer – fattigdom

Mai 23, 2024

Suksesshistorier om fattigdomsbekjempelse handler først og fremst om vekst. Men fattigdommen utryddes raskest når en rekke offentlige og private investeringer forsterker hverandre. Erfaringene fra land som har lykkes med å omsette vekst til fattigdomsreduksjon, og de som har mislyktes, bør være retningsgivende for våre utviklingspolitiske prioriteringer.

Photo credit: WeLight

Å investere i private bedrifter passer ikke nødvendigvis med alles oppfatning av hvordan fattigdomsbekjempelse ser ut. 

Det er en av grunnene til at private utviklingsfinansieringsinstitusjoner, som Norfund, sin rolle i utviklingspolitikken har vært omdiskutert.

Vi kan selvfølgelig peke på at det er svært sjelden at land klarer å utrydde fattigdom uten økonomisk vekst, og at historien viser at perioder med høye investeringer i privat sektor har en tendens til å være ledsaget av raskere fattigdomsreduksjon

Men disse faktaene etterlater et ubesvart spørsmål: Investeringer og vekst reduserer ikke alltid fattigdommen, så hva skal til for å sikre at de gjør det?

I en ny rapport som ble presentert på Norfundkonferansen 23. mai, ser vi nærmere på historier fra land som har lykkes og mislykkes med fattigdomsbekjempelse, for å avdekke noen av mekanismene som har bidratt til disse utfallene.