Norfund på Arendalsuka

Juli 12, 2022

Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka

I midten av august er det igjen tid for Arendalsuka. Her er en oversikt over arrangementene der Norfund vil delta.


ER NORSKE BEDRIFTER FOR FEIGE TIL Å SATSE I UTVIKLINGSLAND?

Arrangør: NHOs Pådriverforum for næringsutvikling

Tid: Mandag 15/8 2022 11:00 – 12:00

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


GLOBAL OUTLOOK: THE 2020S: A TRANSFORMATIVE DECADE

Arrangør: Arendalsuka, Gard, GCE NODE, Eyde-klyngen, UiA

Tid: Mandag 15/8 2022 12:00 – 14:00

Fra Norfund: Ylva Lindberg, avdelingsleder strategi og kommunikasjon


DET GRØNNE HYDROGENSKIFTET: HVILKEN ROLLE SKAL NORGE TA I VERDEN?

Arrangør: Scatec, Dagens Næringsliv

Tid: Mandag 15/8 2022 14:00 – 14:30

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


HVORDAN KAN NORGE MØTE FREMTIDENS KOMPETANSEUTFORDRINGER?

Arrangør: Finansforbundet

Tid: Mandag 15/8 2022 14:30 – 16:00

Fra Norfund: Ylva Lindberg, avdelingsleder strategi og kommunikasjon


ENERGISIKKERHET FOR AFRIKA – HVORDAN KAN NORSK NÆRINGSLIV BIDRA?

Arrangør: Multiconsult, Norfund, ZERO, Scatec, Solenergiklyngen

Tid: Tirsdag 16/8 2022 08:30 – 09:30

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


BONDEJENTA BLIR BUSINESSKVINNE

Arrangør: Plan International Norge

Tid: Tirsdag 16/8 2022 12:15 – 13:15

Fra Norfund: Per Kristian Sbertoli, leder samfunnskontakt


HVORDAN KAN NYE LØSNINGER OG TEKNOLOGIER INVITERE INN GRUPPER SOM SLITER MED ØKONOMISK UTENFORSKAP?

Arrangør: Finansforbundet, Care Norge

Tid: Onsdag 17/8 2022 12:30 – 14:00

Fra Norfund: Per Kristian Sbertoli, leder samfunnskontakt


INDIA – NORWAY: ENABLING THE GLOBAL GREEN ENERGY TRANSITION

Arrangør: Innovation Norway India, University of Agder School of Business and Law, Norway India Chamber of Commerce and Industry

Tid: Onsdag 17/8 2022 16:15 – 17:10

Fra Norfund: Per Kristian Sbertoli, leder samfunnskontakt