Norfund på Arendalsuka

Under Arendalsuka 2021 vil Norfund delta på følgende arrangementer:

Kan Norge lede an på veien mot en fornybar fremtid i utviklingsland?

I dette seminaret vil vi belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan norske finans- og kompetansemiljøer kan lykkes med investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Seminaret innledes med et innlegg av ZERO ved Dagfrid Forberg, deretter en paneldebatt med representanter fra næringsliv og og offentlig sektor, blant annet Norad, Norfund og Scatec. Seminaret avsluttes med intervju og debatt med sentrale politikere fra SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF. 

Link til arrangementet her

Arrangør: Multiconsult AS, Zero, Solenergiklyngen, Norfund

Tid: 17.08.21 08:30 – 10:00

Sted: Thon Hotel Arendal – og på livestream her.

Kvalitet og investeringer i lavressurs-land – hvordan sikre at aktiviteter fører til «impact»?

Laerdal Global Health og Norfund inviterer til paneldebatt om hvordan Norge kan sikre kvaliteten på tjenestene som følge av sine investeringer for å sikre at vi bidrar til bærekraftig forbedring over tid. Seminaret vil ta for seg temaer som:

  • Hvordan kan giverland og sivilt samfunn sikre kvaliteten på tjenestene i sine investeringer?
  • Hvordan investerer vi mest effektivt for å sikre størst nytteverdi og samtidig kvalitet?
  • Hvordan skal vi måle det?

Link til seminaret finnes her

Arrangør: Lærdal Global Health, Norfund

Tid: 17.08.21 17:00 – 18:00

Sted: Røde kors huset – og på livestream her.

En verden i dramatisk endring: Klarer bistanden å omstille seg?

Diskusjon om fremtidens bistand og hva som må til for å komme på rett kjøl igjen sik at verden klarer å nå bærekraftsmålene innen 2030.  Seminaret vil ta for seg problemstillinger som:  

  • Hva slags bistand trenger verden nå?
  • Er pengestrømmen fra rik til fattige land fremdeles avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål, eller handler bistand i økende grad om utveksling av kunnskap og ekspertise?
  • Hva bør næringslivets rolle være?

Link til seminaret finner du her

Arrangør: NOREC

Tid: 17.08.21 17:00 – 18:00

Sted: Røde kors huset – og på live stream her.

HYSJ! Bistand, makt og misbruk

Hvordan kan bistandsbransjen bygge organisasjonsstrukturer og systemer som er transparent, og som reagerer raskt of effektivt når noe galt oppdages?

Link til seminaret finner du her

Arrangør: SOS Barnebyer

Tid: 18.08.21 17:30 – 18:30

Sted: Lille Andunge – og på livestream her.