Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er nødvendig for å oppnå økonomisk bærekraft og bærekraftsmålene

Eierstyring og virksomhetsledelse refererer til strukturer og prosesser for styring og kontroll av virksomheter slik det er beskrevet i Rammeverket for utvikling av eierstyring og selskapsledelse (kun på engelsk). God eierstyring og ledelse gjør at virksomhetene vi investerer i presterer bedre og det bidrar til å utvikle kapitalmarkeder. Det reduserer risiko, tilfører investeringene verdi og beskytter investorer mot omdømmerisiko.

God eierstyring og selskapsledelse er en forutsetning for private virksomheters evne til å bidra til bærekraftig økonomisk vekst. Norfund vurderer ledelsesstruktur og rammeverk nøye før hver før hver beslutning om å investere. Vi forventer at virksomhetene vi investerer i skal fremme og forholde seg til høye standarder for eierstyring og ledelse, og ved behov hjelper vi virksomheten til å forbedre sine styringssystemer.

Norfund har skrevet under på følgende internasjonalt anerkjente rammeverk og initiativ:

Norfund fremmer en ansvarlig skattepolitikk

Skatteinntekter er grunnlaget for at myndighetene i utviklingsland kan finansiere infrastruktur, offentlige tjenester og bidra til bærekraftig utvikling. Norfund er en ansvarlig investor som har som mandat å bidra til å utvikle bærekraftige bedrifter og et bærekraftig næringsliv i utviklingsland. Derfor støtter Norfund ansvarlig og transparent skattepolitikk.

Vi er forpliktet til å investere i samsvar med vår skattepolitikk som er basert på

Our Investment Areas

Norfund prioritises investments in four investment areas that are aligned with the UN´s Sustainable Development Goals.