Finansiell inkludering

Manglende tilgang til kapital er ett av de viktigste hindrene for utviklingen av bedrifter og for økt levestandard i lavinntektsland. Å bidra til økt finansiell inkludering er derfor høyt prioritert i Norfund.

Resultater i 2019

1.5 millioner
 

flere klienter får tilgang på finansielle tjenester

40 milliarder kroner
 

mer lån til klienter fra Norfunds direkte investeringsselskap

398 milliarder kroner
 

lånt ut totalt  gjennom Norfunds direkte investeringsselskap

Norfunds investeringer i finansinstitusjoner bidrar direkte til bærekraftsmål nr 8.10 – «Universell tilgang til bank, forsikring og finansielle tjenester».

Les om Norfunds arbeid for å bidra til økt finansiell inkludering på våre engelske nettsider

Utfordringen

Den finansielle sektoren i utviklingsland er underutviklet. Dette forhindrer bedrifter og enkeltpersoner i å utnytte forretningsmuligheter, investere i bolig og utdannelse og i å kunne håndtere kritiske hendelser som alvorlige sykdommer, dødsfall, tap av arbeidsplasser og naturkatastrofer.

50%

of world population lack access to financial services

21%

of firms in Sub-Saharan Africa have a bank loan

Eksempler på hvordan Norfund bidrar til finansiell inkludering