Ungdomspartilederdebatt: Hvordan skape flere jobber i Afrika?

 NHO, NABA og Norfund inviterer lederne for ungdomspartiene i Norge til å debattere hva norske myndigheter og næringsliv kan gjøre for å bidra til å skape jobbene som gir Afrikas unge muligheten til å arbeide seg ut av fattigdom. 

Det afrikanske kontinentet har den yngste befolkningen i verden – med over halvparten av befolkningen under 20 år. Hvert år går over ti millioner nye unge mennesker ut i arbeidsmarkedet. Samtidig skapes det årlig bare tre millioner formelle jobber.

Du kan fortsatt se eventet her:

Ungdommene representerer et fantastisk potensial for utvikling. Men skal de lykkes med å løfte kontinentet ut av fattigdom, er de avhengige av at det skapes flere jobber.

Velkommen til debatt (live streaming)

Torsdag 10.juni kl. 18:30

Gratis og åpent for alle!

Debatten ble moderert av Bistandsaktuelts nye redaktør Elisabeth Onsum.

Ungdomspartilederdebatten arrangeres av NHO, NABA og Norfund. 

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Vårt formål er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. Et aktivt næringsliv er avgjørende for å løfte land ut av fattigdom. NHO ønsker å frigjøre potensialet for nyskapning og entreprenørskap i utviklingsland og har derfor i flere år arbeidet for at norsk næringsliv skal delta som en konstruktiv partner i utviklingspolitikken.

Norwegian-African Business Association (NABA) samler 150 selskaper med fokus på afrikanske markeder. Gjennom våre aktiviteter bygger vi bro mellom norsk og afrikansk næringsliv.