Våre investeringer

Norfund’s investeringer konsentreres om fire sektorer i utvalgte land i Afrika, Latin Amerika og Asia. Med dette fokuserer vi på områder som har begrenset tilgang på kapital og der det er størst mulighet til å bidra positivt til utvikling.

Hvor vi investerer

Norfund har valgt ut 29 fokusland hvor vi aktivt søker etter gode investeringsprosjekter og jobber for å få omfattende kunnskap om marked og kontekst. Landene er valgt ut på bakgrunn av:

  • Investeringsbehov og Norfunds muligheter for å være addisjonell
  • Investeringsmuligheter i Norfunds prioriterte sektorer
  • Norfunds grunnleggende kjennskap til markedene

I tillegg har Norfund valgt ut 20 øvrige land som vi kan vurdere å investere i, enten som følge av partnerskap med andre investorer eller fordi landet defineres som spesielt sårbart.

Våre investeringsområder

Norfunds oppdrag er å skape jobber og bedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Total kommitert portefølje per sektor i millioner kroner (31. 12.20)