Våre investeringer

Norfund fokuserer ekspertise og investeringer på fire sektorer i utvalgte land i tre kapitalfattige områder for å bidra til mest mulig utvikling.

Hvor vi investerer

Norfund har valgt ut 29 fokusland hvor vi har dyptgående kunnskap. Landene ble valgt på bakgrunn av:

  • Investeringsbehov og Norfunds muligheter for å bidra med noe addisjonelt
  • Norfunds kunnskap om markedene
  • Investeringsmuligheter i Norfunds prioriterte sektorer

I tillegg har Norfund valgt ut 20 land for utvidet rekkevidde på grunn av partnerskapsmuligheter eller fordi de defineres som sårbare.

Våre investeringsområder

Norfund prioritirer investeringer i fire sektorer som bidrar til å oppnå FNs bærekkraftsmål.

Total kommitert portefølje per sektor (pr. 31. desember 2019)