Våre investeringer

Norfund’s investeringer konsentreres om fire sektorer i utvalgte land i Afrika, Latin Amerika og Asia. Med dette fokuserer vi på områder som har begrenset tilgang på kapital og der det er størst mulighet til å bidra positivt til utvikling.

Hvor vi investerer

Norfund har definert 30 fokusland hvor vi aktivt søker etter gode investeringsprosjekter og jobber for å bygge kunnskap om de lokale markedene. Landene er valgt ut på bakgrunn av:

  • Investeringsbehov og Norfunds muligheter for å være addisjonelle
  • Investeringsmuligheter i Norfunds prioriterte sektorer
  • Norfunds grunnleggende kjennskap til markedene

I tillegg kan Norfund investere direkte i andre land i Afrika sør for Sahara eller andre MUL-land sammen med partnere på selektiv basis.