Finansinstitusjoner

Norfund investerer i finansinstitusjoner for å bidra til finansiell inkludering og økt tilgang til kapital i utviklingsland

8 596
millioner kroner

verdien av porteføljen i Finansinstitusjoner

18
milliarder kroner

økning i lån utstedt av bankinstitusjoner i vår portefølje i 2019

2
millioner

nye bankkunder i 2019

Våre investeringsområder

Norfund prioritirer investeringer i fire sektorer som bidrar til å oppnå FNs bærekkraftsmål.

Hvorfor investere i finansinstitusjoner?

Et velfungerende finanssystem er en forutsetning for utvikling av privat sektor og for jobbskaping.

67 % av den voksne befolkningen i Afrika sør for Sahara har ikke tilgang til banktjenester. Derfor prioriterer Norfund å investere i finansinstitusjoner som prioriterer å gi små lån til mindre bedrifter eller enkeltpersoner.

Våre ambisjoner

I vår strategi for 2019-2022 har vi definert følgende ambisjoner:

15
millioner

nye kunder hos finansinstitusjoner i vår portefølje

130
milliarder kroner

økning i lån utstedt av finansinstitusjoner i vår portefølje

Hva vi investerer i

Finansinstitusjoner er Norfunds nest største investeringsområde basert på investert kapital. Vi fokuserer på

  • Kommersielle banker
  • Mikrofinansinstitusjoner
  • Andre finanstjenester inkludert depositumsfrie lånetjenester, forsikring og leasing

Kommitert kapital fordelt på undersektorer (millioner kroner)

Kommersielle banker

Banksektoren i fattige land er ofte underutviklet. Derfor har Norfund som mål å utvikle effektive og skalerbare banker som kan tilby målrettet samt rimeligere tjenester til mellomstore og store institusjoner. Vi har fokus på mellomstore og store institusjoner som er villige til å rette seg mot små og mellomstore bedrifter (SMB), personmarkedet gjennom reduksjon i kostnader og økt effektivitet. Dette kan oppnås ved å effektivisere utlånspraksis, ta i bruk ny teknologi og forbedret eierstyring og selskapsledelse.

Mikrofinans

Mikrofinans omfatter finansielle tjenester til individuelle entreprenører med lav inntekt samt til mikrobedrifter uten tilgang til tradisjonelle banktjenester. Mikrofinans inkluderer vanligvis mikrokreditt, innskudd og forsikring. Norfund investerer i kommersialiserte mikrofinansinstitusjoner som har vilje og evne til å maksimere sin rekkevidde og oppnå størst mulig utviklingseffekt. Det er en forutsetning at disse forholder seg til våre retningslinjer (kun på engelsk) for kundebeskyttelse.

Andre finansinstitusjoner

Norfund investerer ikke bare i banker, men også andre finansinstitusjoner som leverer tjenester til små og mellomstore bedrifter. Det omfatter institusjoner som driver med forsikring, leasing, betalingsordninger og utlån og som spesialiserer seg i sektorer som jordbruk, infrastruktur, utdanning og bolig. Norfund investerer også i teknologibaserte finansinstitusjoner.

Hvor vi investerer

Norfund investerer i land der vi kan gjøre størst mulig forskjell. Vi prioriterer å investere i minst utviklede land (MUL) og Afrika sør for Sahara.

Kommitert kapital fordelt på geografiske områder (millioner kroner)

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikokapital i form av egenkapital, lån og finansiering gjennom fond til virksomheter som oppfyller våre krav (kun på engelsk).

Norfund arbeider for å tilføre verdi for bedriftene og samfunnet rundt utover ren investering av kapital og og oppnår dermed størst mulig utvikling og kommersiell suksess. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse og arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund er en aktiv eier og stiller krav om en plass i styret i forbindelse med egenkapitalinvesteringer. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som skal til for å lykkes som investor.

Eksisterende partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne dra nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker å inngå partnerskap med store, velkjente og anerkjente industriaktører som også har lokal tilstedeværelse med en langsiktig planer. Det er viktig at aktørens interesser stemmer overens med våre egne.

Arise is a bank invest­ment company in Sub-Saharan Africa with a USD 1 billion portfolio of large equity stakes in 10 leading African banks which have top 3 positions in close to 20 African countries. Norfund is the largest shareholder with more than 40 percent of the shares in Arise, and it is Norfund’s main vehicle for equity investments in larger African banks.


NMI was established in 2008 as a Norwegian initiative through a partnership between Norfund and the private investors Ferd, DNB, Storebrand and KLP. NMI has so far delivered both impact and solid returns and our objective is to develop NMI to become a leading Nordic player in the field of microfinance investments.

KLP is Norway’s largest life insurance company is an important strategic financial partner for Norfund. Since 2013, KLP and Norfund have co-invested in several financial institutions and renewable energy projects in developing countries, mainly in Africa

Avdelingsleder Finansinstitusjoner:

Kontaktperson Finansinstitusjoner: