Norfund

Vi skaper jobber – Vi forbedrer liv

Our Investment Areas

Norfund prioritises investments in four investment areas that are aligned with the UN´s Sustainable Development Goals.

Nyheter

Our Investment Regions

Ansvarlig investor

Norfund er en ansvarlig investor som bidrar til verdiskapning ved å hjelpe bedriftene vi investerer i til å etablere gode standarder for styring og ledelse og ta ansvar for miljø og samfunn.

Vi gjør en forskjell

Nedgangen i global fattigdom de siste 25 årene skyldes først og fremst framveksten av bærekraftige virksomheter. Bedriftene Norfund investerer i skaper jobber, betaler skatt og leverer varer og tjenester til sine lokalsamfunn. Vårt mål er å investere der vi kan gjøre størst mulig forskjell. (Tallene under er fra slutten av 2018)

304,000
jobber

jobber for bedrifter i vår portefølje

17.4
TWh

ren energi produsert av kraftverk i vår portefølje

274
Milliarder

kroner har blitt gitt i lån fra finansinstitusjoner i vår portefølje

Fondets utvikling

Norfunds formål er å medvirke med egenkapital og annen risikokapital til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Våre investeringer har gjennom årene vokst betraktelig til mer enn 4 milliarder kroner per år.

Investert beløp per år(MNOK)