Smittevern Sentralen 2021

Påmeldte Norfund-konferansen 2021

Av hensyn til smittevern vil vi registrere alle VIP-deltakere til årets konferanse med fullt navn og telefonnummer, i forkant av konferansen. Hold avstand og vis hensyn til hverandre. Vel møtt!