Solenergi erstatter diesel i mobiltårn i Afrika

Desember 15, 2020

Norfund satser på ren energi til mobiltårn i Vest-Afrika. Sammen med fondet Evolution fund II og Sagemcom etablerer vi selskapet Escotel som skal gi energi til mobiltårn i Sierra Leone, Liberia og etter hvert Den demokratiske republikken Kongo (DRC).

Investeringen er på totalt 35 millioner dollar, der Norfund står for 10 millioner, Evolution fund 20 millioner og Sagemcom Energy & Telecom 5 millioner.

Forretningsmodellen er å tilby lokalt produsert solenergi kombinert med batterier til teleoperatører i tre av verdens minst utviklede land. Dette vil erstatte dagens bruk av diesel og bidra til å gi renere og mer pålitelig kraft .

Investeringen vil gjøre det mulig for teleoperatørene å frigjøre kapital til sin kjernevirksomhet – å bygge nye teleområder og øke dekning. Dermed bidrar vil til å støtte utvikling av mobiltelefoni som er viktig for å skape flere arbeidsplasser i regionen, samtidig som vi bidrar til mindre CO2-utslipp.

Pål Helgesen, investeringsdirektør Ren energi, Norfund

Ren energi til 900 mobiltårn i Afrika

Mobilteknologi er avgjørende for å drive digitalisering og telekom som kan skape arbeidsplasser og vekst i de tre landene, som alle er klassifisert av FN som minst-utviklede land (MUL).

Selskapet ESCOTEL skal i utgangspunktet levere, installere, drive og vedlikeholde desentraliserte sol- og lagring i hybridsystemer for rundt 900 mobiltårn i de tre landene, eid av datterselskaper til det franskbaserte teleselskapet Orange. Sagemcom Energy & Telecom, vil også fungere som utstyrsleverandør, EPC-entreprenør og O & M-leverandør til ESCOTEL.

Det er i dag rundt 150 000 slike mobiltårn i Afrika sør for Sahara. Analyser fra Dalberg viser at av disse er 80-100 000 relevante for denne typen strømforsyning. Potensialet for vekst er derfor svært stort.

Over de neste 10 årene planlegger partnerne å bygge ytterligere 1000 slike løsninger.

Nye muligheter med solenergi

– Solenergi åpner nå helt nye muligheter til å tilby energitilgang som både er rimeligere, mer pålitelig og gir langt mindre utslipp enn dieselaggregater og andre fossile alternativer, sier Helgesen.

Mange mobiltårn i afrikanske land drives i dag med dieselaggregater, men det kan være krevende og dyrt å kjøre ut diesel til fjerntliggende områder. Med solkraft og batterier vil regningen kunne kuttes betydelig

– Dette initiativet skaper et kraftig redskap som vil være i stand til å tilby de mest oppdaterte strømløsninger for telenett over hele Afrika, og som øker kvaliteten på mobiltjenester, reduserer eierkostnadene og reduserer CO2-utslipp, sier Eric Rieul, administrerende direktør i Sagemcom Energy & Telecom.

Norfund har allerede gjort en lignende investering gjennom selskapet Yoma Micropower i Myanmar. Der har solenergien som bygges opp mot teletårn også vært knyttet til mikrogrid som gir private husholdninger tilgang til strøm.

Norfund samarbeider også allerede med Sagemcom i Madagaskar, om å bygge mikrogrid som knytter hundrevis av landsbyer til strøm der gjennom selskapet We Light.

– Det har vært en trend at mobilselskapene outsourcer driften av basestasjoner. Nå ser vi ny trend i retning av at energidelen outsoruces videre, sier Helgesen.

– Vi er glade for å samarbeide med Norfund og Sagemcom om å etablere og gi finansiering til ESCOTEL og for å hjelpe lokale Orange-mobiloperatører med overgang til en infrastruktur med lavere karbonavtrykk, samtidig som driftseffektiviteten forbedres og kostnader reduseres, sier Wayne Keast, Managing Partner hos Inspired Evolution.

Mobiltårn tilknyttet solenergi i Sierra Leone. Foto: Sagemcom

Enormt behov for nye investeringer

I 2020 gjør pandemien at antallet mennesker som mangler tilgang på strøm i Afrika vil vokse for første gang på 7 år, ifølge IEA. Det er et enormt behov for nye investeringer i energitilgang, for å skape nye jobber på et kontinent som har vært hardt rammet av de økonomiske effektene av pandemien.

– Det har vært krevende å gjennomføre investeringen midt under pandemien, men vi har også vært kreative. Blant annet ble det gjennomført tekniske aktsomhetsanalyser (due diligence) med videooverførte besøk på installasjonene for å bli komfortabel med disse, sier Helgesen.