Norfund investerer i utviklingsland for å skape jobber, bedre levekår og bidra i omstillingen til netto null