Norfund

Skaper jobber og bedre levevilkår

Våre investeringsområder

Norfund prioritirer investeringer i fire sektorer som bidrar til å oppnå FNs bærekkraftsmål.

Nyheter

En ansvarlig investor

Norfund er en ansvarlig investor og bidrar til å nå FNs bærekraftsmål gjennom investeringer som bidrar til bærekraftig utvikling. Vi fokuserer spesielt på utviklingsmål knyttet til økonomi, samfunn og miljø.

Vi oppnår resultater

Norfund skaper jobber og forbedrer levekår ved å investere i virksomheter som fremmer en bærekraftig utvikling. Etablering og vekst av bærekraftige bedrifter har vært den største drivkraften for redusert fattigdom i verden de siste 25 årene. 

Norfund bidrar til etablering og utvikling av mange bærekraftige bedrifter som ellers aldri ville blitt startet opp på grunn av høy risiko. Bedriftene vi invester i skaper jobber, både direkte og indirekte, betaler skatt og bidrar til økonomisk vekst i landet de operer i. Les mer om hvordan Norfund bidrar til utviklingseffekter.    

380 000
ansatte

i bedrifter i vår portefølje ved utgangen av 2019

17,2
TWh

ren energi produsert in 2019

397
milliarder kroner

gitt i lån fra finansinstitusjoner i 2019

Norfunds utvikling

Norfund bidra til utvikling gjennom å tilby egenkapital og lån til bærekraftige bedrifter i fattige land. Våre investeringer har vokst til over 4 milliarder noK årlig.

Årlige investeringer (kommiteringer) per år i millioner kroner