Norfund investerer i utviklingsland for å skape jobber, bedre levekår og bidra i omstillingen til netto null

En ansvarlig investor

Norfund er en ansvarlig investor og hjelper bedriftene vi investerer i til å etablere gode standarder for styring og ledelse, ta samfunnsansvar og følge verdensbankens standarder for miljø og sosiale forhold.

Skaper varige verdier

Etablering og vekst av bærekraftige bedrifter har vært den største drivkraften for redusert fattigdom i verden de siste 25 årene. Bedriftene Norfund investerer i skaper jobber, både direkte og indirekte, betaler skatt og bidrar til økonomisk vekst i landet de opererer i. Norfunds mål er å investere der vi kan gjøre størst forskjell og skape varige verdier.

451,000
ansatte

i Norfunds porteføljebedrifter ved utgangen av 2021

13.8
TWh

ren energi produsert in 2021

464
milliarder kroner

gitt i lån fra finansinstitusjonene i porteføljen i 2021

Norfunds utvikling

Norfunds mandat er å bidra til utvikling ved å gi bærekraftige bedrifter i lavinntektsland tilgang til egenkapital og annen risikokapital. Våre investeringer har vokst til over 4 milliarder kroner årlig.

Årlige investeringer (kommiteringer) per år i millioner kroner