Finansielle resultater

Norfunds oppdrag er å skape arbeidsplasser og forbedre livene til mennesker ved å investere i bedrifter som fremmer bærekraftig utvikling.

Bedrifter overlever kun dersom de er lønnsomme, og lønnsomhet er dermed avgjørende for å skape bærekraftige arbeidsplasser og varige utviklingseffekter.

Norfund forbedrer lønnsomheten og utviklingseffektene gjennom aktivt eierskap og støtte til forretningsutvikling.