Publikasjoner

Norfund har som mål å være en åpen og transparent virksomhet og er opptatt av å dele så mye informasjon som mulig om våre investeringer, aktiviteter og resultater.

Årsrapporter

*Fra og med 2022 inkluderer årsrapporter også virksomhetsrapporter.

Andre publikasjoner

Other Norfund publications

External Reports