Publikasjoner

Norfund har som mål å være en åpen og transparent virksomhet og er opptatt av å dele så mye informasjon som mulig om våre investeringer, aktiviteter og resultater.

Årsrapporter på norsk

Publikasjoner på engelsk

De fleste publikasjoner er på engelsk og finnes på våre engelske nettsider:

Case Studies

Norfund produserer regelmessig egne casestudier for å gi mer detaljerte beskrivelser av utviklingseffektene fra investeringene. Casestudiene gir innsikt i bakgrunnen for investeringen, Norfunds rolle og forventede utviklingseffekter.

Norfund utfører casestudier for å gi mer detaljerte beskrivelser av utviklingseffektene.

Casestudiene finner du på våre engelske sider

Korte historier fra våre investeringsselskaper

Her finner du historier fra et utvalg av våre investeringer.

historiene finner du på våre engelske sider.