Om Norfund

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Vårt formål er å skape jobber, forbedre levekår og støtte overgangen til netto null ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Norfund eies og finansieres av den norske stat, og er myndighetenes viktigste redskap for å styrke virksomheter som skaper arbeidsplasser og reduserer fattigdom i utviklingsland.

Vi investerer på kommersielle vilkår som en ansvarlig minoritetsinvestor i tett samarbeid med partnere. Vi ser etter løsninger designet for landene vi investerer i basert på lokal tilstedeværelse.

Norfunds mandater

Norfunds overodnede mandat er definert i Norfundloven fra 1997. Loven fastsettes at Norfunds mandat er å utvikle bærekraftige virksomheter i utviklingsland gjennom egenkapital og annen risikokapital.

Norfund har to investeringsmandater:

  • Utvikling: Skape jobber og forbedre liv gjennom å investere i virksomheter som driver bærekraftig utvikling
  • Klima: Investere i overgangen til netto null i fremvoksende økonomier

Klimamandatet blir forvaltet gjennom Klimainvesteringsfondet.

Investere der andre ikke våger

For å effektivt oppfylle våre mandater, fokuserer vi på land og investeringsområder hvor vi kan oppnå store utviklingseffekter og gjøre en forskjell.

I hvilken grad en investering bidrar til et resultat som eller ikke ville ha skjedd, omtales som «addisjonalitet». Addisjonaliteten er høy der kapital er knapp og investorer er motvillige til å investere på grunn av høye nivåer av reell eller oppfattet risiko. Norfund er villig til å ta mer risiko enn de fleste andre investorer.

Vårt foretrukne finansielle instrument er direkte egenkapital, men vi tilbyr også lån og investerer gjennom fond.

Å være addisjonelle betyr også å tilføre ikke-finansielle verdier i form av ekspertise og aktivt eierskap til selskapene vi investerer i, noe som vil øke både lønnsomhet og utviklingseffekter.

Investere for utvikling

Norfund investerer i selskaper som vil bidra til økonomisk og sosial utvikling gjennom:

  • de direkte og indirekte arbeidsplassene de skaper og inntektene disse gir
  • varene og tjenestene de tilbyr
  • skattene de betaler

Norfund forsterker også utviklingseffektene gjennom Business Support.

Våre investeringsregioner

Norfunds viktigste investeringsregion er Afrika sør for Sahara. Norfund investerer også i utvalgte land i Asia og Latin-Amerika.

Ansvarlig investor

Norfund tilfører verdi gjennom å hjelpe selskapene vi investerer i med å oppnå høye standarder for miljø- sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG). Vi mener at høye ESG-standarder er en forutsetning for å lykkes med å levere på vårt mandat.

Lønnsomhet er en forutsetning

Virksomheter må være lønnsomme for å overleve over tid. Lønnsomhet er dermed en forutsetning for å skape bærekraftige arbeidsplasser og varige utviklingseffekter. Å levere positiv avkastning er også viktig for at Norfund skal vøre katalytisk, altså å mobilisere private investorer til å investere med oss – eller inspirert av oss.

Medlem av EDFI

Norfund er en del av EDFI, Association of European Development Finance Institutions, som ble etablert i 1992 for å fremme arbeidet til bilaterale Development Finance Institutions (DFIer).