Organisasjon

Stortinget

etablerte Norfund gjennom Norfund-loven i 1997. Norfund er finansiert gjennom bistandsbudsjettet. Stortinget godkjenner Norfunds årlige kapitaltildeling.

Utviklingsministeren

har konstitusjonelt ansvar for Norfund. Utviklingsministeren utgjør generalforsamlingen og utøver den høyeste myndigheten i fondet. Generalforsamlingen godkjenner Norfunds vedtekter og velger styret.

Styret

er oppnevnt av Generalforsamlingen og sikrer at fondet opererer i samsvar med Norfund-loven og tilhørende vedtekter. Styret bestemmer Norfunds strategi, ansetter adm.dir. og godkjenner investeringer som overstiger visse terskler.

Ledergruppen

forvalter fondet i henhold til Norfunds mandat om å skape arbeidsplasser og forbedre liv i utviklingsland.

Ledergruppen

Tellef Thorleifsson  – Administrerende direktør

Tellef Thorleifsson har vært administrerende direktør i Norfund siden høsten 2018. Før Norfund var han medgrunder og partner i Northzone, som han bidro til å utvikle til et ledende internasjonalt venturefond. De har siden oppstarten i 1996 samlet inn mer enn 1,5 milliarder euro gjennom ni fond og investert i over 130 selskaper. Thorleifsson er også en av grunnleggerne av Voxtra Foundation som har foretatt målrettede investeringer og tilskudd innen landbruksnæringen i Øst-Afrika. Thorleifsson har også hatt flere styreverv.

Fride Andrea Hærem – Finansdirektør

Fride Andrea Hærem tiltrådte stillingen som CFRO og HR-sjef i Norfund i 2021 med ansvar for blant annet finansiell risiko, personal og administrasjon. Før dette var hun konserndirektør for HR, markedsføring og kommunikasjon, IT og strategi i Norconsult. Hun har mer enn 10 års erfaring fra HR-direktørroller og har vært økonomisjef blant annet i Posten og Cermaq. Hun har en master i ledelse med spesialisering i internasjonal bedriftsledelse fra Handeldshøyskolen BI.

Thomas Fjeld Heltne – Juridisk direktør

Thomas Fjeld Heltne tiltrådte som juridisk direktør i Norfund i 2019. Før dette jobbet han som konserndirektør for fusjoner og oppkjøp i Norsk Hydro i 13 år. Han er spesialisert innen transaksjoner, finansiering og internasjonale prosjekter, og har jobbet med dette både fra den juridiske og kommersielle siden. Thomas har en master i rettsvitenskap fra LSE og en master i bedriftsøkonomi fra NHH. Thomas har også vært medlem av og observatør i styrer i flere norske industribedrifter og sittet i Næringspolitisk panel for NHO.

Ylva Lindberg – Avdelingsdirektør for Strategi- og kommunikasjon

Fra 2005-2018 var hun grunnlegger og partner i SIGLA, et konsulentselskap dedikert til å gjøre bærekraft til konkurransefortrinn. Hun har over 20 års erfaring fra næringslivet, inkludert som konsulent hos McKinsey & Company og aksjeanalytiker i KLP. Ylva er også senior associate ved University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, styremedlem i Lærdal Medical, Presseklagenemnda, CentraGruppen og BMO GAM Responsible Investment Advisory Council, samt vært styreleder av WWF-Norge. Ylva har en grad i filosofi, politikk og økonomi fra University of Oxford.

Erik Sandersen – Avdelingsdirektør for Finansiell inkludering

Erik begynte i Norfund i 2014 og har representert Norfund i flere styrer i banker og mikrofinansinstitusjoner. Han er for tiden styrmedlen i det Sør-Afrika-baserte bankinvesteringsselskapet Arise og i Nordic Microfinance Initiative. Han har tidligere jobbet i 10 år som medgrunnlegger og parner i et venturekapitalselskap i Norgen. Han har også jobbet som leder i IT-sektoren og for Boston Consulting Group i London og Oslo. Han har en ingeniørmaster fra NTNU og en MBA fra Stanford University.

Mark Davis – Avdelingsdirektør for Fornybar energi

Mark har lang erfaring med investeringer i fornybar energi, regulering og politikk i utviklingsland, med et særlig fokus på Afrika. Før han begynte i Norfund var han partner i ECON Analysis og Postgraduate Director ved Energy & Development Research Centre ved University of Cape Town. Han har en doktorgrad i energiøkonomi fra University of Sussex, i tillegg til grader i matematikk og anvendt vitenskap fra University of Cape Town.

 

Ellen Cathrine Rasmussen – Avdelingsdirektør for Vekstkraftige virksomheter og Grønn infrastruktur

Ellen Cathrine Rasmussen begynte i Norfund som EVP for Vekstkraftige virksomheter i mars 2020, og året etter tok hun også på seg rollen som EVP for Grønn infrastruktur. Før dette har hun hatt flere ledende stillinger i Yara, blant annet som VP for bærekraftsprogrammer og globale prosjekter og landssjef for Elfenbenskysten. Tidligere i karrieren tilbrakte Ellen fire år som EVP for Agrinos, en internasjonal landbruksleverandør med ansvar for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia. Ellen har også hatt ulike lederstillinger i Norsk Hydro og vært styremedlem i SINTEF. Hun studerte økonomi i Norge og Frankrike.

Lederlønnsrapporter

Styret

Styret påser at fondet opererer i samsvar med Norfund-loven fra 1997 og fondets øvrige vedtekter. Styret definerer Norfunds strategi og godkjenner investeringer som overstiger visse terskler. Andre investeringsbeslutninger er delegert til administrerende direktør.

Norfunds styre oppnevnes av generalforsamlingen, altså utviklingsministeren, som styrer statens eierskap i Norfund.

Avdelinger

Norfund har fire sektorbaserte investeringsavdelinger, hvor vi følger prosjekter gjennom alle fasene i investeringsprosessen. Dette inkluderer dedikerte ansatte som arbeider med miljømessige- og sosiale spørsmål (E&S).

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen i Norfund leder strategiutvikling og implementering, analyserer utviklingseffekter og addisjonalitet. Avdelingen jobber også med kjønn og klima, samt mediehåndtering, ekstern kommunikasjon, relasjoner til interessenter og dialog med Utenriksdepartementet.

Avdelingen for økonomi, IT, risiko og HR har ansvar for Norfunds regnskap, finansanalyse og porteføljerapportering, samt rekruttering, kompetanse- og personalutvikling. Avdelingen har også ansvar for Enterprise Risk Management, IT, Business Support og Frontier Facility.

Juridisk avdeling er ansvarlig for juridiske spørsmål og compliance.

Investeringskomitéen

Norfunds investeringskomité (IC) bidrar til kvalitetssikring av investeringene og gode avgjørelser. Investeringskomiteen ledes av administrerende direktør og har åtte medlemmer, hvorav to er eksterne. Mens ledelsen kan godkjenne investeringer på opptil USD 4 millioner, har IC mandat til å bestemme investeringer mellom 4 – 20 millioner dollar og kommersielle exiter. IC vurderer investeringsforslag over 20 millioner dollar, men endelig godkjenning skal foretas av styret.