Åpenhet

Åpenhet er avgjørende for å styre på en ansvarlig måte, og Norfund har som mål å være ledende på dette feltet. Denne forpliktelsen sikrer offentligheten tilgang til relevant informasjon om våre aktiviteter, i tillegg til å fremme et stabilt miljø hvor våre bedrifter kan blomstre.

Vår kjernevirksomhet fordrer samling og håndtering av en stor mengde informasjon som tilhører de selskapene vi investerer i og med. Dette inkluderer normalt alltid forretningssensitive opplysninger som ikke skal komme på avveie og dermed heller ikke være allment tilgjengelig. Norfund får normalt aldri tilgang på slik materiale uten markedsmessige taushetsavtaler. På grunn av våre forpliktelser om åpenhet sikrer Norfund seg normalt retten til å publisere nøkkelinformasjon om våre investeringer. Vi samler også inn data som brukes til å vurdere og rapportere nøkkeltall som oppnådde utviklingseffekter fra investeringene våre.

En sentral rettesnor i arbeidet med åpenhet er skillet Offentlighetsloven oppstiller mellom (i) dokumenter som omhandler administrative aktiviteter, som i all hovedsak er dekket av Offentlighetsloven, og (ii) «dokument i saker om finansiering og investering», der Offentlighetsloven som en klar hovedregel ikke gjelder. Norfund ønsker likevel å praktisere åpenhet rundt våre investeringer og sikrer seg normalt rett til å offentliggjøre nøkkelinformasjon i våre investeringsavtaler.  

Nedenfor har vi listet opp lenker til informasjon vi mener det er viktig for offentligheten å ha tilgang til. Vi etterstreber også å besvare spørsmål fra media, sivilsamfunnet og interessenter på en omfattende og riktig måte (se kontaktinfo her).

Norfunds investeringer

Alle Norfunds kom investeringer publiseres på vår nettside med informasjon om land, sektor, år, instrumenter, status, hjemsted og forpliktet beløp. Informasjon oppdateres fortløpende etter hvert som nye investeringer annonseres og/eller avsluttes gjennom salg eller tilbakebetaling av lån. Dataene kan lastes ned som CSV/Excel.

Årlig rapportering

Årsrapport

Norfund publiserer en omfattende digital årsrapport hvor du kan finne oppdatert informasjon om vår drift, effekter, økonomiske resultater, finansregnskap, i tillegg til kjønns- og likestillingsrapport, lederlønnsrapport med mer. Vi publiserer også en årlig rapport for Klimainvesteringsfondet.

Klimarelatert rapportering

Norfund rapporterer om vårt arbeid med å håndtere klimarelatert risiko i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Se årlig rapportering her.

Aktivitetsnivådata

Norfund rapporterer om aktivitetsnivådata til OECD, og dataene er tilgjengelige for nedlastning fra OECD Creditor Reporting System (CRS) her.

Norfunds rammeverk

Norfund har et rammeverk som består av flere retningslinjer som styrer vårt arbeid og som er vedtatt av Norfunds styre.

Protokoller fra Generalforsamlingen

Andre rammeverk