Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon: +47 22 01 93 93

Email: post@norfund.no

Besøksadresse: Klingenberggata 4

Postadresse: Fritjof Nansens plass 4

Postkode: NO-0160 Oslo

Regionskontorer

Partnerskap

Norfund jobber som en finansiell minoritetsinvestor, og entrepreneurer eller industrielle investorer er i ledelsen i våre prosjekter. Vi er avhengige av sterke, dyktige partnere som deler våre verdier og mål. Norfund er også avhengig av gode relasjoner og dialog med flere ikke-investorpartnere i den internasjonale utviklingssektoren.

Oppnåelsen av FNs bærekraftsmål krever gode partnerskap og samarbeid

Aktivt eierskap

Norfund er en aktiv investor, og vårt eierskap vil normalt ikke overstige 35 % av et selskap. Dette sikrer at vi støtter lokalt eierskap og oppmuntrer til internasjonale investeringer, både offentlige og private, i utviklingsland.

Norfund leverer risikokapital og kompetanse til selskaper i utviklingsland på kommersiell basis. Som en aktiv investor med en langsiktig investeringshorisont søker Norfund kontinuerlig etter relevante prosjekter innenfor våre prioriterte investeringsområder og geografier.

Inngå partnerskap med oss

Vi tilbyr risikokapital og ekspertise til selskaper som oppfyller våre strategiske prioriteringer.

Presse- og mediahenvendelser