Klimainvesteringsfondet

Klimainvesteringsfondet er Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen gjennom å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og annen fossil kraftproduksjon.

Klimainvesteringsfondet ble operativt i 2022, og i løpet av det første året, inngikk det investeringsforpliktelser for over 2 milliarder kroner som skal unngå utslipp av 6,2 millioner tonn CO2 årlig.

H1 og Norfund lanserte den første investeringen under klimainvesteringsfondet med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til stede, i Cape Town i mars 2022.

Om forvaltningen av Klimainvesteringsfondet

Klimainvesteringsfondet skal etter planen bygges opp til 10 milliarder kroner over fem år, gjennom at det årlig settes av en milliard fra Norfunds kapital og en milliard fra statsbudsjettet.

Instruksen slår fast at «Klimainvesteringsfondets formål er å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og annen fossil kraftproduksjon».

Som i Norfunds øvrige virksomhet, er målet å bidra til å utløse investeringer «som ellers ikke ville bli gjennomført».

Norfund og KLP tar sammen en 49% eierandel i solenergiprosjektet Thar Surya, bygget av italienske Enel Green Power i India.

Norfund vil prioritere investeringer i produksjon og utbygging av fornybar energi, samt områder tett knyttet til dette, som batterilagring.

Fondet vil primært investeres i egenkapital, med 20 – 35% eierandel, og de enkelte investeringene vil normalt ligge på 50-150 millioner dollar. Valget av investeringene vil styres av hvor Norfund har kompetanse og kan utgjøre en størst mulig forskjell. Vi vil prioritere 8 kjerneland, Sør-Afrika, India og Sri Lanka. Vietnam, Filippinene, Kambodsja, Indonesia og Bangladesh.

Norfund skal forvalte Klimainvesteringsfondet på vegne av staten ved Utenriksdepartementet. Investeringene under Klimainvesteringsfondet foretas under Norfunds eget navn, men fondets investeringer og portefølje skal forvaltes atskilt fra Norfunds øvrige virksomhet.

Filters:
Investment Country Sector Year** Instrument Status Mandate MNOK*
Candi Solar India Renewable Energy 2024 Equity Active Climate 214.1
Enel Coral India Renewable Energy 2022 Equity Active Climate 443.3
Enel Thar Solar India Renewable Energy 2022 Equity Active Climate 283.3
Fourth Partner Energy India Renewable Energy 2023 Equity Active Climate 431.5
Gadag Transmission India Renewable Energy 2023 Equity Active Climate 192.9
H1 Capital South Africa Renewable Energy 2021 Equity Active Climate 212.7
H1 EDF NFBII South Africa Renewable Energy 2022 Loans Active Climate 178.8
H1 Kenhardt South Africa Renewable Energy 2022 Loans Active Climate 430.0
Koppal Narendra India Renewable Energy 2022 Equity Active Climate 64.1
Pele Green Energy South Africa Renewable Energy 2023 Equity Active Climate 376.5
SAEL India Renewable Energy 2022 Equity Active Climate 1151.1
SEACEF II Regional Renewable Energy 2023 Funds Active Climate 107.3
Volta INTL Sri Lanka Renewable Energy 2023 Equity Active Climate 104.3

Nyheter