Klimainvesteringsfondet

Det nye klimainvesteringsfondet ble formelt operativt i mai 2022, og Norfund har allerede satt over 2 milliarder kroner i arbeid i investeringer for å unngå klimagassutslipp.

Investeringene har så langt gått til Sør-Afrika og India. Strategien, vedtatt av Norfunds styre, legger opp til å investere også i Vietnam, Filippinene, Kambodsja, Indonesia, Sri Lanka og Bangladesh. I disse åtte landene har Norfund allerede identifisert mulige investeringer på over 8 milliarder kroner. 

H1 og Norfund lanserte den første investeringen under klimainvesteringsfondet med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til stede, i Cape Town i mars 2022.

Om forvaltningen av Klimainvesteringsfondet

Klimainvesteringsfondet er Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen gjennom å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og annen fossil kraftproduksjon.

Fondet skal etter planen bygges opp til 10 milliarder kroner over fem år, gjennom at det årlig settes av en milliard fra Norfunds kapital og en milliard fra statsbudsjettet.

Den nye instruksen slår fast at «Klimainvesteringsfondets formål er å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og annen fossil kraftproduksjon».

Som i Norfunds øvrige virksomhet, er målet å bidra til å utløse investeringer «som ellers ikke ville bli gjennomført».

Norfund og KLP tar sammen en 49% eierandel i solenergiprosjektet Thar Surya, bygget av italienske Enel Green Power i India.

Norfund vil prioritere investeringer i produksjon og utbygging av fornybar energi, samt områder tett knyttet til dette, som batterilagring.

Fondet vil primært investeres i egenkapital, med 20 – 35% eierandel, og de enkelte investeringene vil normalt ligge på 50-150 millioner dollar. Valget av investeringene vil styres av hvor Norfund har kompetanse og kan utgjøre en størst mulig forskjell.

Norfund skal forvalte Klimainvesteringsfondet på vegne av staten ved Utenriksdepartementet. Investeringene under Klimainvesteringsfondet foretas under Norfunds eget navn, men fondets investeringer og portefølje skal forvaltes atskilt fra Norfunds øvrige virksomhet.

Filters:
Investment Country Sector Year Instrument Status Mandate MNOK*
Enel Thar Solar India Renewable Energy 2022 Equity and Loans Active Climate 285.2
H1 Capital South Africa Renewable Energy 2021 Equity Active Climate 212.7
H1 Kenhardt South Africa Renewable Energy 2022 Loans Active Climate 406.3
H1 Round 5 (EdF) South Africa Renewable Energy 2022 Loans Active Climate 180.4
Koppal Narendra India Renewable Energy 2022 Equity Active Climate 55.3
SAEL India Renewable Energy 2022 Equity Active Climate 636.4

Nyheter