Klimainvesteringsfondet gjør første investeringer i Indonesia

Juli 1, 2024

Klimainvesteringsfondet lanserer sine første direkte investeringer i fornybar energi i kullgiganten Indonesia. Investeringene, på foreløpige 316 millioner kroner til sammen, vil være en del av Norges bidrag til rettferdig omstilling i et land som både er verdens tredje største produsent av kull, og som selv er blant de mest sårbare for klimaendringer. Norske Tinfos er blant partnerne.

Lanseringene av investeringene skjer i forbindelse med at energiminister Terje Aasland besøker Indonesia.

– Norge og Indonesia har hatt et tett energisamarbeid de siste tretti årene, Klimainvesteringsfondet bidrar til å styrke samarbeidet ytterligere. Norfund har lang erfaring med investeringer i fornybar energi i utviklingsland, Tinfos bidrar med viktig kompetanse på vannkraft og sammen med indonesiske partnere, vil de bidra både til energisikkerhet og lavere utslipp i landet, sier Terje Aasland, Norges olje- og energiminister.

Photo credit: Naina Helen Jåma/NTB Kommunikasjon

Norge bidro sammen med en rekke andre land til et partnerskap for rettferdig energiomstilling (JETP) med Indonesia da landet var vertskap for G20 møtet i 2022. Partnerskapet innebærer at Indonesia skal motta 200 milliarder kroner i klimafinansiering, mot at de stabiliserer klimautslippene innen 2030 og får fortgang på energiomstillingen. 100 milliarder skal være finansiering fra landene i avtalen, og ytterligere 100 milliarder skal mobiliseres fra private aktører. Norges bidrag var et løfte om at opp mot 2,5 milliarder kroner av Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, kunne investeres i landet.

– Klimainvesteringsfondet er satt opp for å investere målrettet i framvoksende økonomier med høy avhengighet av kull, og Indonesia er blant landene der vi ser at vi kan utgjøre en stor forskjell. Vi er derfor glade for å nå kunne lansere våre først direkte investeringer i landet, sier Anders Blom, SVP for fornybar energi i Norfund.

Fondet gjorde tidligere i år en investering i et regionalt fond, som også dekker Indonesia. Dagens lanseringer er imidlertid startskuddet for direkte investeringer i landet, gjennom lanseringen av tre nye partnerskap, i henholdsvis sol på tak, mindre solkraftverk kombinert med batterilagring, og mindre vannkraftverk.

Så langt har Klimainvesteringsfondet gjort flest investeringer i India, etterfulgt av Sør-Afrika og én investering på Sri Lanka.

– Energiomstillingen er krevende i Indonesia, som både har store egne fossile ressurser, og består av et stort antall øyer, uten nasjonalt sammenkoblet strømnett. Vi ser imidlertid at vi kan utgjøre en stor forskjell gjennom investeringer i mindre og desentraliserte fornybare kraftprosjekter, sier Blom.

Den høye fossilandelen i Indonesias energimiks gjør at investeringene til sammen vil unngå utslipp på nærmere en halv million (478 546) CO2e, årlig.

Indonesia er rikt på kull, olje og gass. Kull står for 61% av energimiksen i landet, og olje og gass for 20% (IEA, 2021). I hovedstaden Jakarta skinner imidlertid sola i snitt 8 timer om dagen, som gjør solenergi til et godt alternativ. I løpet av de siste 15 årene har kostnadene knyttet til sol- og vindkraft falt såpass mye at det nå konkurrerer med fossile energikilder, selv uten støtteordninger, ifølge IRENA. Kullproduksjonen i Indonesia har imidlertid steget med hele 558% siden år 2000, og ligger ikke an til å avta med det første.

Bringer 130 år med vannkrafterfaring fra Norge

JETP-avtalen vektlegger behovet for å også mobilisere private aktører. Det norske kraftselskapet Tinfos, inngår nå partnerskap med Norfund for å utvikle vannkraft i Indonesia. Selv om de starter forsiktig, er ambisjonene store:

– Vi har som mål å bygge ut vannkraft i Indonesia med en total kapasitet på 1TWh innen 2032, og samarbeidet med Norfund er en viktig brikke i dette, sier Harald Reigstad, Investeringsdirektør i Tinfos.

Notodden-baserte Tinfos tok steget til Indonesia allerede i 2007, og har siden da bygget og utviklet mindre kraftverk i landet. Nå er Terje Aasland, Norges energiminister på plass for å delta i den tiende energidialogen mellom Norge og Indonesia, besøke JETP-sekretariatet samt møte Tinfos og andre norske aktører.

Nesten 264 millioner NOK til sol på tak

Xurya project in Indonesia

Klimainvesteringsfondet går inn med 25 millioner amerikanske dollar i selskapet Xurya som leier ut solceller for tak til større bygg som lagre, produksjonslokaler og hoteller. Ved å leie solcellene stoppes ikke kundene av kostnadene og beslutningen ved å kjøpe solcelleanlegg og kan med det enklere ta avgjørelsen om å bytte fra fossil til fornybar energitilførsel. Bare med investeringen Norfund og de andre investorene gjør nå anslås det at man vil unngå 370 000 tonn CO2e årlig.

– Xurya blir vår aller første direkte investering i Indonesia med Klimainvesteringsfondet. Vi ser frem til å ta en aktiv del gjennom denne egenkapitalinvesteringen og bli med på å videreutvikle selskapet, sier Anders Blom, SVP for fornybar energi i Norfund.

Strømtilførsel er komplekst i verdens største øystat

Rundt 17 500 øyer utgjør til sammen Indonesia. Det gjør at et nasjonalt sammenkoblet strømnett med større anlegg som produserer strøm for store områder ikke er et alternativ for hele landet. Alternativet er mindre kraftverk som supplerer en hel øy med energi, såkalte “Island-grids”. En pågående satsning som har sprunget ut av JETP-partnerskapet er modernisering av de mer enn 4000 avsidesliggende fossile kraftverkene.

EMITS er et av selskapene med planer for å adressere dette, og inngår nå et partnerskap med Norfund. Planen er å bygge kombinerte sol- og batterikraftverk på avsidesliggende øyer. Siden behovet for strøm er til stede selv når solen ikke skinner, er det viktig å kunne lagre strømmen for å sikre stabil og fornybar elektrisitet til mennesker og bedrifter på øyene.

– Dette prosjektet er litt mer i startfasen, men har et enormt stort potensial som vi ser frem til å utforske mer fremover. Her er det absolutt ikke utelukket med flere investeringer i tiden som kommer, avslutter Anders Blom.