Rekordvekst i arbeidsplasser og skatteinntekter fra Norfund-investeringer

Juni 18, 2024

Norfunds årsrapport viser at selskapene Norfund har investert i leverer rekordresultater på nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter.

– Ved å støtte bedrifter som skaper nye jobber og finansierer offentlig velferd gjennom skatter, ser vi at vi bidrar til å bekjempe fattigdom på en effektiv, bærekraftig og skalerbar måte, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, har som formål å skape jobber og forbedre levekår gjennom å investere i bærekraftige virksomheter. 220 millioner mennesker uten arbeid var på utkikk etter jobb i lav- og lavere mellominntektsland i 2023.

Ved utgangen av 2023 var hele 625 000 mennesker ansatt i selskapene som Norfund er investert i over sitt utviklingsmandat, enten direkte eller gjennom fond. Tall fra selskaper fondet har hatt investeringer i og fått rapporteringer fra to år på rad, viser en netto økning i nye arbeidsplasser på rekordhøye 9 prosent, eller 37 200 nye arbeidsplasser, fra 2022 til 2023. Det er en økning på 52 prosent fra 2022, da tallet var 24 500.

– Lønnet arbeid er den bærekraftige veien ut av fattigdom, og i et krevende år for mange fattige land er vi glade for å kunne rapportere om en rekordøkning i antallet arbeidsplasser

Tellef Thorleifsson, adm.dir. Norfund

Norfund investerer også i tilgang til energi og finansielle tjenester, som er avgjørende forutsetninger for at bedrifter kan utvikle seg og som skaper et stort antall indirekte jobber. Årsrapporten viser at i 2023 fikk 420 000 nye husholdninger tilgang til fornybar energi gjennom selskaper i Norfunds portefølje, og finansinstitusjonene i porteføljen betjente 11,5 millioner flere kunder.

Økte skatteinntekter til utviklingsland i gjeldskrise

Totalt betalte selskapene i porteføljen under Norfunds utviklingsmandat rekordhøye 32,7 milliarder kroner i skatt i 2023. Av dette var 21,2 milliarder kroner i Afrika. Sammenligningen av tallene fra selskapene Norfund fikk rapportering fra over to år, viser en økning i total skatt betalt på hele 3,6 milliarder kroner.

Samlede skatteinntekter fra selskapene i porteføljen utgjør mer enn halvparten av samlet norsk bistand i 2023, mens økningen i skatteinntekter fra 2022 til 2023 alene er nesten to milliarder mer enn det Norfund fikk overført til sitt utviklingsmandat samme år (1,68 milliarder).

– Økte skatteinntekter er avgjørende for at myndighetene i fattige land skal bli uavhengige av bistand og ha råd til å tilby grunnleggende tjenester som utdanning, helsehjelp og utvikling av infrastruktur, samtidig som de er i stand til å betjene gjeld, sier Thorleifsson.

Årsrapporten viser at avkastningen fra Norfunds utviklingsmandat var 1,8 % (IRR) i investeringsvaluta, noe som ga en gjennomsnittlig avkastning per år siden oppstart på 4,8 %. I norske kroner oppnådde var avkastningen på 4,1 % i 2023, noe som gir en snittavkastning på 7,8 % siden oppstart.