Investerer 210 millioner i solenergi til mindre bedrifter i India og Sør-Afrika

Juni 10, 2024

Jingdal Saw, en produsent av store rør i Kosi Kalan, India, har installert 5040 solcellepaneler som leverer 1,626 kWp, på takene av sine industribygninger.

Klimainvesteringsfondet forvaltet av Norfund investerer i 20 millioner dollar (210 millioner kroner) i selskapet candi solar som leverer solenergi til små og mellomstore bedrifter i India og Sør-Afrika.

– Det er et stort ubenyttet potensial i disse landene til å gi mindre bedrifter tilgang på rimelig og ren energi fra solenergi, sier Sofie Kamsvåg, prosjektansvarlig i Norfund.

Klimainvesteringsfondet, som forvaltes av Norfund og ble opprettet i 2022, investerer for å unngå utslipp gjennom investeringer i fornybar energi i framvoksende økonomier. Investeringene i 2023 bidro alene til å unngå årlige utslipp tilsvarende 1/6 av Norges årlige utslipp, med en årlig avkastning til nå på over 20%.  

India og Sør-Afrika har enorme behov for mer energi som følge av sterk forbruksvekst og må i perioder rasjonere strømmen. Kull er den største energikilden. Klimainvesteringsfondet har tidligere investert i store sol- og vindkraftverk i landene, og i et selskap som leverer fornybar energi til store selskaper i India.

Nå investerer fondet for første gang i et selskap rettet mot mindre bedrifter. Investeringen på 20 millioner USD i selskapet candi solar er en del av en større innhenting av kapital på til sammen 38 millioner USD til selskapet som ble etablert i 2018. Kyuden International og STOA står for resten av summen.

– Strøm fra solceller på taket er i utgangspunktet billigere enn det selskapene kan kjøpe fra nettet, men små bedrifter mangler ofte tilgang på rimelig nok kapital til å investere i disse løsningene

Sofie Kamsvåg, prosjektansvarlig i Norfund

Candi solar har utviklet finansielle løsninger spesielt rettet mot slike bedrifter, og de kan tilby ulike avtaler tilpasset deres behov, inkludert leieavtaler som deler risikoen, nedbetalinger på kreditt og lån.

– Våre innovative solcelle- og batteriløsninger og banebrytende finansielle produkter bidrar til å fremskynde målet om å skape en mer bærekraftig planet, ett hustak om gangen

Fabio Eucalipto, medstifter og direktør i candi solar.

Blant selskapene candi har levert solcelleløsninger til er alt fra tekstilindustri i India til en av Sør-Afrikas største rugbystadioner i Durban.

Kings Park, en rugbystadion med kapasitet til 52 000 tilskuere i Durban, Sør Afrika, får strøm fra solceller på taket, levert av candi solar.

Tilgang på rimelig kapital bidrar til unngåtte utslipp

Candi solar har til nå levert løsninger med en gjennomsnittlig effekt på 600 kWp til over 100 bedrifter i de to landene. Samlet har de kontrakter for 112 MW solenergi. Med kapitalen fra Norfund og de øvrige partnerne har selskapet satt mål om å bygge ytterligere 200 MW i solcelleprosjekter i løpet av de neste to årene.

Prosjektenes ventede samlede energiproduksjon på 571 GWh vil unngå 493 000 tonn CO2 årlig, beregnet ut fra de to landenes nåværende og planlagte energimiks. Det tilsvarer utslippene til 250 000 norske fossilbiler.

– Det sterkt voksende behovet for energi i India og Sør-Afrika gjør at det er stor mangel på kapitalen som trengs for å basere veksten på fornybar energi. Solceller direkte på mindre bedrifter er én viktig del av løsningen, sier Kamsvåg.

Schneider Electric har dekket parkeringsplassene foran kontorene sine i Johannesburg i Sør-Afrika med solceller.