Personvernerklæring for Norfund

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på å få når Norfund samler inn personopplysninger om deg, enten fra deg selv eller andre. Erklæringen gir generell informasjon om hvordan Norfund behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Erklæringen oppdateres ved behov.

1.0 Kontakt for personvern

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger sendes til:

E-postadresse: post@norfund.no (marker e-posten med Personvern)

Adresse: Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo

2.0. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om disse rettighetene hos Datatilsynet.

Norfund gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

For å utøve dine rettigheter, send e-post til post@norfund.no. Du vil få svar på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Ta kontakt med kontaktpersonen beskrevet ovenfor dersom du mener Norfund ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

3.0. Hvordan vi mottar, samler inn og behandler personopplysninger

3.1. 1.Våre nettsider norfund.no

På norfund.no er det mulig å melde seg på arrangementer og nyhetsbrev.

Det er frivillig for besøkende til Norfunds nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykke gis når du registrerer opplysninger og du kan trekke tilbake samtykket ved å melde deg av tjenesten. Dekode er databehandler og leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av våre nettsteder. Norfund og Dekode har inngått en databehandleravtale som regulerer hvilken informasjon leverandøren skal ha tilgang til og hvordan denne behandles i samsvar med gjeldende lover.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Både Norfund og Dekode har tilgang til opplysningene som samles inn.

3.1.2. Påmelding til arrangementer

Åpne arrangementer i Norfund annonseres på norfund.no. Når du melder deg på et arrangement i regi av Norfund, oppgir du navn, arbeidssted og e-postadresse. For større arrangementer ber vi deg også oppgi mobiltelefonnummer.

Vi ber om disse opplysningene for å administrere påmelding og deltakelse, og av sikkerhetshensyn. I forbindelse med et arrangement vil vi kunne sende deg informasjon i forkant og etterkant av arrangementet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Du kan også samtykke i å delta i evaluering av arrangementet.

Informasjonen du oppgir slettes av Norfund etter at arrangementet er gjennomført. Du må oppgi informasjonen på nytt hver gang du melder deg på et arrangement.

3.1.3 Nyhetsbrev

For å abonnere på nyhetsbrev, må du oppgi ditt navn og e-postadresse. Informasjonen du oppgir lagres i adskilte lister i Mailchimp og deles ikke med andre.

Ugyldige e-postadresser blir over tid automatisk slettet.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å gå inn på lenken «unsubscribe» nederst i nyhetsbrevet.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i tilknytning til nyhetsbrevene er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

3.1.4. Deling av innlegg på Norfunds nettsteder

Når du deler innlegg fra norfund.no legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres ikke hos oss.

3.1.5. Søk

For norfund.no lagrer Norfund informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Google Analytics / søkefunksjonen i wordpress.

Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

3.1.6. Nettstatistikk

Norfund samler inn anonymisert statistikk om besøkende på norfund.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

3.1.7. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Norfund benytter informasjonskapsler (også kjent som cookies) på våre nettsider.

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Informasjonskapsler er viktige for å hjelpe oss å gjøre nettjenester mer brukervennlige, overvåke bruken av siden, og forbedre tjenesten vi leverer til deg.

Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger og medfører ingen sikkerhets-risiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler ved å endre innstillinger i nettleseren din.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenesten på nettsiden til å fungere.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no

3.2. Kontakt med Norfund

3.2.1. E-post og telefon

Norfund benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre våre oppgaver. Dette gjelder kommunikasjon med både interne og eksterne kontakter. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling, arkiveres i vårt dokumentarkivsystem M-files.

Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, særlige (sensitive) eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

3.2.2. Saksbehandling og vurdering av partnerskap

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet avhengig av hva saken gjelder. I kontaktregisteret lagres navn og e-postadresser.

Opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon som fremgår av prosjektvurderinger, due diligence, samt korrespondanse i forbindelse med oppfølging av investeringer, styrearbeid og øvrige saksområder, arkiveres i de respektive saksdokumentene i samsvar med gjeldende lover og konfidensialitetsbestemmelser i avtalene inngått av Norfund.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), c) og e); nødvendig for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. offentlighetsforskriften §§ 6 og 7.

3.2.3. Varsling

Norfund har inngått databehandleravtale med advokatfirmaet Wiersholm AS om en ekstern varslingskanal. Denne fungerer som en varslingstjeneste for mottak av varsler om mistanker om misligheter, trakassering og andre kritikkverdige forhold relatert til Norfunds virksomhet. Kontaktinformasjon og varslingsskjema finnes her: https://www.norfund.no/norfunds-whistleblowing-channel/

 Personopplysningene arkiveres i tråd med arkivlovgivningen, men slettes fra øvrige lagringssteder når tjenstlig behov ikke lenger er til stede.

3.2.4. Spørreundersøkelser

Norfund bruker verktøyet Questback til spørreundersøkelser. Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Vi vil ikke dele opplysningene med andre enn Questback Essentiels eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

  • Anonyme undersøkelser: Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Norfund eller Questback Essentials samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.
  • Identifiserbare undersøkelser: Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Norfund identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Questback Essentials til å sende ut undersøkelsen.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

3.2.5 Jobbsøkere og ansettelse

Dersom du søker jobb hos Norfund, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b); behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Alle opplysninger i CV- og rekrutteringsdatabasen lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679) i det land rekrutteringen finner sted. Norfund er behandlingsansvarlig, Webcruiter AS er databehandler.

E-post sendt fra Webcruiter rekrutteringsløsning kan inneholde intervjuinvitasjoner og annen relevant informasjon knyttet til dine søknadsprosesser. Dersom e-poster fra Webcruiter merkes som spam, vil du kunne gå glipp av viktig informasjon.

4.0. Lagringstid

Personopplysninger lagres hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.