Karriere og kultur

Hvis du ønsker å skape arbeidsplasser og forbedre liv ved å investere i virksomheter som driver bærekraftig utvikling, bør du jobbe for Norfund!

Norfunds ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med vårt mandat. Kompetansen i organisasjonen vokser i takt med porteføljen, og vi er alltid på utkikk etter nye talenter som kan bidra.

26
nasjonaliteter

51
% kvinner

134
ansatte

Ledige stillinger

Våre folk

Norfund har Norges største team spesialisert på å investere i utviklingsland. Tre fjerdedeler av Norfunds ansatte jobber direkte med investeringer. Våre ansatte har variert bakgrunn, med kunnskap og erfaring relevant for våre investeringsområder, inkludert erfaring innen utviklingsfinansiering, prosjektledelse, industriell og finansiell kompetanse og ESG-kompetanse.

Norfund har investert i utviklingsland siden 1997, og bygger og utvikler kontinuerlig kompetansen som trengs for å investere og håndtere risiko for å lykkes som investor.

Mangfold er ikke bare en kjerneverdi for oss – det er vår strategiske verdi. Det gir oss innsikt som hjelper oss å bedre forstå muligheter og risikoer.

I tillegg har vi ansatte med spesialkompetanse innen organisasjon og HR, jus, strategi, kommunikasjon og økonomi. Variasjon i kulturell bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn får oss til å tenke annerledes, tilnærme oss utfordringer annerledes og identifisere løsninger fra et bredt perspektiv. Mangfold gir oss innsikt som hjelper oss å bedre forstå muligheter og risikoer.

Globale muligheter

Norfund er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Derfor tilbyr Norfund spennende muligheter og potensielle karriereveier innenfor de ulike satsingsområdene, feltene og lokasjonene.

Lokal kunnskap

For å lykkes må vi være tilstede i de markedene vi opererer i. I tillegg til å ha hovedkontor i Oslo, har vi derfor regionskontorer i Bangkok, Nairobi, Cape Town, Accra og Costa Rica.

Teamene våre har regionale nettverk og forbindelser, forståelse for de lokale næringsmiljøene, bedriftene og den politiske konteksten i landene vi investerer i.

Norfund-uken

Hver høst arrangeres Norfund-uken, vårt årlige strategimøte for alle Norfunds ansatte. Uken består av faglige diskusjoner, kurs, samarbeid, hardt arbeid og moro, og utgjør et høydepunkt for alle oss og en viktig arena for å beholde og utvikle kulturen vår. Uken er også en fin introduksjon for nye ansatte.

Norfund-konferansen

Norfund-konferansen arrangeres en gang i året. Konferansen er en viktig mulighet til å vise våre interessenter hva Norfund gjør og hvordan vi bidrar til utvikling og oppfyllelse av vårt mandat.

Internship program

Norfund tilbyr et internship-program for studenter. Som praktikant vil du få muligheten til å jobbe som en del av et team, lære om områder som investeringer, porteføljeanalyse eller interessentdialog.

The Norfund Way

Norfund Way danner grunnlaget for vår bedriftskultur. Det er en integrert del av selskapets styringsrammeverk, etiske retningslinjer, så vel som forretningsprosessene. Vi har som mål å ha en bedriftskultur som er spesifikk og konkret, som beskriver hvilke typer holdninger og handlinger vi mener fremmer Norfunds mandat best.

The Norfund Way er et uttrykk for hvordan vi opptrer når vi jobber for Norfund, og på vårt beste. De fem handlingsdrevne verdiene beskriver holdninger og atferd vi mener er viktigst for å fremme og levere på Norfunds mandat, starter med vår individuelle holdning og slutter med hvordan vi samhandler med samfunnet vårt.

Bli kjent med våre ansatte