3 mrd. NOK til å hjelpe korona-rammede bedrifter

November 10, 2020

Norfund lanserer sammen med europeiske likesinnede et finansieringsinitiativ på 280 millioner euro (over 3 milliarder kroner) for å hjelpe bedrifter i utviklingsland til å overleve koronapandemien og unngå masseoppsigelser.

En stor andel av bedriftene i Afrika, Latin Amerika og Asia er hardt rammet av pandemien og tap av arbeidsplasser kan skyve millioner ut av fattigdom.

Norfund har allerede bidratt med oppunder 685 millioner kroner (72 millioner dollar) i «nødfinansiering» til bedrifter i utviklingsland som trues med å gå overende.

Nå trapper Norfund opp Covid-19 støtten ytterligere gjennom dette europeiske samarbeidet.

tellef thorleifsson, NORFUND

Et nytt Covid-19 finansieringsinititativ

11 europeiske utviklingsfinansieringsinstitusjoner (som Norfund), har sammen med Den Europeiske Investeringsbanken laget et nytt dedikert COVID-19-finansieringsinitiativ, i første omgang på 280 millioner euro. Norfunds bidrag er på 20,2 millioner euro (222,7 millioner kroner). Pengene skal bistå virksomheter i ulike sektorer som fornybar energi, infrastruktur, industri og landbruk. Dessuten skal en betydelig andel av midlene brukes til å hjelpe banker i utviklingsland til å få tilstrekkelig likviditet til at de kan gi ekstraordinære lån til sine klienter – små og mellomstore bedrifter – som står i fare for å gå overende som følge av pandemien.

En ny studie utført av Dalberg for Norfunds søsterorganisasjon i Nederland, FMO, viser at halvparten av mikro, små og mellomstore bedrifter i Ghana og Kenya opplevde 50 – 90% nedgang i salget i første halvår av 2020 og at de fleste av disse har vært nødt til å gjennomføre betydelige kostnadskutt i form av oppsigelser, lønnskutt eller lignende. Studien viser også at mindre enn 10% av de små og mellomstore bedriftene i Afrika Sør for Sahara har mottatt statlig finansiell støtte i denne perioden.

Støtten fra det nye europeiske finansieringsinitiativet vil gå gjennom en eksisterende europeisk investeringsplattform, European Financing Partners[1]. Det gjør det mulig å sette pengene i arbeid på effektiv og rask måte, samtidig som risikoen for individuelle utviklingsfinansieringsinstitusjoner reduseres.

Afrika rammes blant annet av kollaps i etterspørselen etter råvarer som eksporteres fra kontinentet. Flere bedrifter knyttet til landbrukssektoren trues av konkurs.

Tellef thorleifsson

Mistet store deler av inntektsgrunnlaget

Frukt og grønnsaksprodusenten Vertical Agro i Kenya/ Tanzania er et eksempel på en bedrift som får «nødfinansiering» av Norfund. Som følge av at eksporten av varer fra Øst-Afrika til Europa fullstendig stoppet opp under lock down i mars, mistet både Vertical Agro og tilhørende småbønder store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Det har medført at bøndene i dag ikke har kapital til å kjøpe frø og gjødsel til kommende sesong.

Nødfinansieringen fra Norfund skal blant annet hjelpe dem over denne barrieren, samt bidra med finansiering til å lære opp bøndene til å bli mer motstandsdyktige mot kommende kriser.

Sikrer likviditet til finansinstitusjonene

Det er også avgjørende at banker og mikrofinansinstitusjoner sikres nok likviditet til å kunne fortsette å gi lån til mikro-, små- og mellomstore bedrifter som må gjøre investeringer for å tilpasse seg en ny virkelighet, sier Thorleifsson.

Et eksempel på dette er mikrofinansieringsinstitusjonen FDL i Nicaragua som er blant de eneste finansieringsinstitusjoner i landet som gir lån til småbønder. I tillegg til lån, gir FDL faglig veiledning om hvordan man kan drive mer hensiktsmessig landbruk og få solgt varene sine, noe som har blitt enda viktigere ettersom bøndene har måttet tilpasse seg et klima i endring. Når pandemien slo til, har Norfund gitt ny finansiering for å holde institusjonen i gang gjennom denne krevende perioden. 

Målrettede investeringer i privat sektor er avgjørende for å styrke motstandsdyktigheten til selskaper og lokalsamfunn i fattige land som er mest påvirket av COVID-19, sier Thorleifsson.


[1] Norfund har i perioden 2006 – 2019 allerede bidratt med 272,2 millioner kroner til EFP