Selger SN Power til Scatec Solar

Mobiliserer milliarder til investeringer i utviklingsland

Oslo, 16. oktober 2020

Etter å ha bygget opp SN Power til et ledende vannkraftselskap i utviklingsland, selger Norfund alle aksjene i selskapet til Scatec Solar for 1,17 milliarder USD (10,9 milliarder NOK1).  

Nå frigjør vi kapital som igjen skal investeres der det trengs mest for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund. 

Tellef Thorleifsson, Adm. dir. Norfund

Fornybar energi som skaper jobber, unngår utslipp og gir god avkastning  

Norfund har som eier av SN Power bidratt til å skape et ledende vannkraftselskap i utviklingsland. Anleggene produserer kraft tilsvarende strømforbruket til 7 millioner mennesker og bidrar til å unngå 3 millioner tonn klimagassutslipp årlig. 

– Teamet i SN Power og Norfund har gjort en fantastisk innsats og investeringen i SN Power har gitt en årlig avkastning (IRR) på 19 % i NOK (12% i USD)[1]. Vi har dermed oppnådd en svært god lønnsomhet, samtidig som vi har skapt store utviklingseffekter, sier Thorleifsson. nt social and economic development, says Thorleifsson.

Dette er avtalen

Salget av SN Power innebærer at samtlige aksjer og alle ansatte i selskapet blir innlemmet i Scatec Solar.  

Norfund mottar USD 966 millioner USD av oppgjøret i kontanter og 200 millioner USD som en selgerkreditt. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelser fra berørte konkurransemyndigheter, partnere og långivere. SN Powers anlegg i Zambia og Panama beholdes av Norfund. Partene vil samarbeide om SN Powers prosjekter i Afrika, der Norfund beholder en 49% eierandel. Også dagens samarbeid innen solenergi vil fortsette. 

Vannkraft og solenergi utfyller  hverandre med mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også muligheter i å få tilgang til vekstmarkeder, i tillegg til  flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft.

Raymond Carlsen, adm. Dir. Scatec Solar 

Store investeringer avgjørende for å bøte på klimakrise og COVID 

Tilgang til fornybar energi er avgjørende dersom utviklingsland skal vokse ut av fattigdom uten å forverre klimakrisen, og Verdensbanken har anslått et behov for investeringer på 900 USD dollar i ny fornybar energi frem mot 2025 for å møte utviklingslands energibehov. COVID-19 har også rammet utviklingsland særlig hardt, med oppbremsing i vekst og raskt økende arbeidsledighet i land som allerede var preget av fattigdom. 

– Frigjort kapital fra salget av SN Power gjør at vi sammen med partnere raskt kan utnytte muligheter innen fornybar energi vi til nå har måttet si nei til, sier Thorleifsson. 

En strukturert internasjonal salgsprosess  

Norfund har investert i vannkraft siden 2002 og SN Power ble etablert i 2013. I 2019 igangsatte Norfund en strukturert salgsprosess av SN Power rettet mot internasjonale finansielle og industrielle aktører. Norfunds styre besluttet 3. juli å innlede eksklusive forhandlinger med Scatec Solar, og en avtale er i dag signert.   

– Målet var å få den beste avtalen som leverer på Norfunds mandat. Her kom Scatec Solar med det beste budet, og vi vi er glade for å bidra til at et norsk selskap nå blir ledende innen både vann og sol. Det er et godt grunnlag for vårt videre samarbeid, sier Thorleifsson. 

Invitasjon til pressekonferanse i dag kl. 09:00 på Felix konferansesenter  

Norfund og Scatec Solar inviterer til felles pressekonferanse med administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson og konsernsjef i Scatec Solar, Raymond Carlsen i dag kl. 09:00 på Felix konferansesenter, Oslo.  

For påmelding, send en epost til: Inger.Nygaard@norfund.no.  

Pressekonferansen kan fortsatt sees her:

https://channel.royalcast.com/webcast/hegnarmedia/20201016_2

Det vil bli anledning til å stille spørsmål via webcast-løsningen, i salen, samt avtale en-til-en intervjuer i etterkant.    

For ytterligere informasjon, kontakt: 

  • Norfund: Per Kristian Sbertoli, Ansvarlig for samfunnskontakt , per.kristian@norfund.no, tel: +47 930 89 103  
  • Scatec Solar: Ingrid Aarsnes, VP Communication &IR, tel: +47 950 38 364, ingrid.aarsnes@scatecsolar.com 
  • SN Power: Elsbeth Tronstad, EVP, tel: +47 905 82 383,  elsbeth.tronstad@snpower.com 

[1] Estimert med kurs NOK/USD 9,35