Norfund med storinvestering i afrikansk landbruk og matproduksjon

Februar 24, 2022

Norfund investerer 20 millioner USD (179 millioner NOK) i selskapet AgDevCo som spesialiserer seg på utvikling av afrikanske landbruksvirksomheter.

Tropha Farm, an AgDevCo investment in northern Malawi.

– Gjennom Norfunds investeringer i landbruksselskap som AgDevCo når de ut til langt flere landbruksaktører enn de selv har kapasitet til å håndtere på egenhånd. Norfund bidrar til å utvikle lokale verdikjeder og skaper lønnsomme bedrifter. Det er avgjørende for å styrke landbruket og øke matvareproduksjonen, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Siden starten i 2010 har AgDevCo investert i 80 landbruksvirksomheter, og har i dag en portefølje til en verdi av 150 millioner dollar, spredt over ni land i Afrika – Ghana, Elfenbenskysten, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Mosambik og Malawi.

Selskapet jobber for å utvikle afrikansk landbrukssektor og skape nye jobber, samtidig som de bidrar til likestilling, klimatilpasning og produksjon av mat av høy kvalitet.

– I Afrika sør for Sahara høster mer enn 70% av befolkningen sin daglige mat fra jordbruk og fiske. Investeringer i lokale verdikjeder som utvikler landbruket og gir småbønder lokal markedstilgang har store utviklingseffekter i form av økte inntekter, flere jobber og økt matsikkerhet, sier Tvinnereim.

Blir aktiv eier for å utvikle selskapet

Norfund går inn på eiersiden i selskapet, sammen med sitt britiske søsterfond CDC og amerikanske søsterfond DFC, som går inn med henholdsvis 50 og 20 millioner USD.

– Norfund er veldig glad for å samarbeide med AgDevCo om å skape arbeidsplasser og forbedre livsgrunnlag ved å investere i landbruksvirksomheter, sier Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

Avdelingslederen med bakgrunn fra blant annet Yaras virksomhet i Afrika går selv inn i styret i selskapet.

– Gjennom prosessen fram mot investeringen har vi blitt imponert over AgDevCo-teamets ferdigheter, nettverk og prestasjoner. Vi ser frem til å jobbe med dem, og vi har store forventninger om at vi i fellesskap skal skape arbeidsplasser og fremme likestilling, øke matproduksjonen, og forbedre landenes motstandskraft mot klimaendringer.

Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsdirektør for vekstkraftige virksomheter

Bygger verdikjeder for småbønder – vellykket i Malawi

Selskapet, som ble startet i 2009 med britiske bistandsmidler, har bidratt til å skape mer enn 15 000 jobber og økte inntekter til 750 000 småbønder. De har nå erfaring som gir dem mulighet til å satse på kommersielle investeringer med mål om å skape lønnsomme bedrifter i enda større skala.

– I tillegg til å skaffe kapital, hjelper AgDevCo selskapene de investerer i med å vokse til lønnsomme virksomheter ved å tilby faglig og teknisk støtte for eksempel innen likestilling og klima, forteller Rasmussen. 

AgDevCos investeringer varierer vanligvis mellom USD 2 millioner og USD 10 millioner. Selskapene er virksomme i en rekke sektorer og med ulike typer avlinger, både eksportavlinger som avokado og macadamia, næringsmiddelindustri for hjemmemarkeder, og rimelig kjøttprotein som fjærfe og fiskeri. Porteføljeselskapene er i hele næringsmiddelsektoren fra primærproduksjon, via foredling til detaljhandel.

Paprika processing plant, Malawi.

Et eksempel er selskapet Tropha i Malawi, som driver med macadamianøtter, chili og paprika nord i landet og knytter 2500 småbønder til markedet. For å skape inntekt mens macadamiatrærne vokser, har Tropha i samarbeid med småbønder sørget for dryppvanning slik at småbønder kan dyrke chili og paprika som selges til selskapet. I tillegg samarbeidet AgDevCo med Tropha for å lære opp bønder i integrert skadedyrbekjempelse.

Milepæl for AgDevCo

– Å sikre investeringene fra CDC, Norfund og DFC er en viktig milepæl i AgDevCos historie, og en sterk støtte til AgDevCos team og vår strategi. Finansieringen markerer begynnelsen på et partnerskap der AgDevCo vil bruke sin sektorspesialisering, ved å trekke på nettverkene og ressursene til våre nye partnere, for å øke antallet investeringer med store utviklingseffekter i afrikansk landbruk, sier Keith Palmer, AgDevCo’s grunnlegger og styreleder.