Norfund satser på bedriftsmarkedet for ren energi i Asia

Mars 1, 2022

Norfund har investert i et 11-MW solkraftprosjekt som nylig er utviklet av Norsk Solar i Vietnam. Prosjektet inkluderer elleve solcelleanlegg bygget på kjøpesentre og er et av de største solkraftverkene bygget på tak i Vietnam.

Investeringen etablerer også et partnerskap mellom Norfund, Norsk Solar og investeringsfondet Finnfund, som har den finske staten som majoritetseier. Finnfund og Norsk Solar har tidligere etablert et investeringsselskap, Nordic Impact Cooperation (NIC), som har som formål å finansiere solprosjekter og levere fornybar energi til bedrifter og industriselskaper i fremvoksende markeder. NIC og Norfund investerer nå sammen i solkraftprosjektet i Vietnam.

-Norsk Solar er stolte over å få Norfund med på laget som investor i vårt nybygde solkraftprosjekt i Vietnam. At to nordiske impact-investorer som Norfund og Finnfund ønsker å komme inn på eiersiden til våre prosjekter validerer forretningsmodellen og styrker vår evne til å ekspandere videre i Sørøst-Asia og globalt, sier Øyvind L. Vesterdal, administrerende direktør i Norsk Solar.

Investeringen i solkraftprosjektet i Vietnam er i tråd med Norfunds økte fokus på å investere i prosjekter som øker bruk av fornybar energi innen bedriftssegmentet (C&I) i fremvoksende markeder.

Om prosjektet

  • Består av solkraftanlegg bygget på takene til elleve kjøpesentre eid av Central Retail i Vietnam.
  • De første anleggene var ferdigstilt og begynte å produsere strøm i desember 2021.
  • Solkraftanleggene vil produsere mer enn 300 000 MWh av ren kraft og unngå 198 000 tonn med CO2-utslipp.

Norfund har fulgt nøye med på den positive utviklingen til Norsk Solar, og vi er glade for å se nok en norsk utvikler av fornybar energi lykkes med å etablere seg i framvoksende markeder. Samarbeidet med et viktig selskap som Central Retail i Vietnam er en bekreftelse på hva de har fått til. Vi er glade for å kunne samarbeide med Norsk Solar og tilby kapital og kompetanse som bidrar til økt tilgang til rimelig og ren energi, muliggjør jobbskaping og unngår CO2-utslipp.

Inge Stølen, Senior Investment Manager i Norfund

Vietnam har et av verdens hurtigst voksende energimarkeder, og landet mer enn doblet sitt forbruk mellom 2010 og 2019 (Our World in Data). Det har blitt verdens tredje største marked for sol, men over halvparten av landet energi kommer fra svært forurensende og klimaskadelig kullkraft. Dette solkraftprosjektet vil produsere mer enn 300 000 MWh ren kraft og unngå 198 000 tonn med CO2-utslipp i Vietnam i løpet av de neste 25 årene.

Om bedriftsmarkedet for solkraft

  • Bedriftsmarkedet for ren energi (C&I) er et ungt markedssegment som forventes å vokse betydelig over de neste årene. Fortune 1000 selskaper alene kommer til å trenge opptil 85 GW fornybar energi i 2030 for å møte sine bærekraftsmål, og sol er det billigste alternativet.
  • Solcelleanlegg stod for 39% av nyinstallerte kraftverk globalt i 2020. Totalmarkedet for C&I solarkraft var 20,6 GW. De fleste bransjeanalytikere mener at veksten har vært noe forsinket i 2021 som følge av usikkerhet og prisøkninger knyttet til Covid-19, men forventer at den vil øke igjen i 2022 og fremover.
  • Fordeler med investering i C&I prosjekter fremfor store solcelleparker, eller «utility», inkluderer: bedre betalingsevne, raskere igangsettelse av prosjekter og muligheter for å levere ytterlige tjenester, f.eks batteriløsninger og/eller ladeinfrastruktur for el-bil.