Ny klimainvestering skal unngå 1,3 millioner tonn utslipp per år

Norfund investerer 220 million NOK fra det nye klimainvesteringsfondet i tre vindparker i Sør-Afrika som skal bygges av franske EDF Renewables. 

Når kraftverkene er i drift, vil de levere mer enn 1400 GWh per år. Gitt Sør-Afrikas nåværende energimiks, der kull er den største energikilden, vil prosjektet unngå mer enn 1,3 millioner tonn CO2-utslipp per år – tilsvarende de årlige utslippene fra 700 000 bensinbiler i Norge. 

– Jeg er glad for å se hvordan Norfund raskt bidrar til å fylle noe av det enorme behovet for mer kapital for å fremskynde overgangen til fornybar energi i Sør-Afrika gjennom det nye klimainvesteringsfondet. Dette er viktige bidrag til den globale innsatsen for å begrense klimakrisen.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Vindparkene Coleskop, San Kraal og Phezukomoya, hver med en kapasitet på 140 MW, vil bygges i provinsene Northern og Eastern Cape, med en samlet kapasitet på 420 MW. EDF Renewables utvikler disse prosjektene sammen med sine lokale partnere som er kvalifisert som såkalte Broad-based Black Economic Empowerment-investorer, H1 Capital og GIBB-Crede. Norfunds investering vil bidra til finansieringen av H1 Capitals investeringer i prosjektene. 

EDF Renewables planlegger å sette vindparkene i drift mellom midten av 2024 og tidlig i 2025. Hver park vil bestå av 26 vindturbiner med en høyde på 124 m og en bladlengde på 83 m. De forventes å dekke strømbehovet til minst 193 000 sørafrikanske husstander. 

Anne Beathe Tvinnereim på lansering av første klimainvesteringsfond investering i mars 2022. Til venstre: Reyburn Hendricks – Chief Executive Officer H1 Holdings and Bjørnar Baugerud, Vice President Clean Energy Norfund.

Enormt behov for investeringer i Sør-Afrika 

De tre prosjektene vil selge kraft til Eskom, Sør-Afrikas statlig eide elektrisitetsselskap. Onsdag denne uken sa Eskoms administrerende direktør Andre de Ruyters at for å overvinne den nåværende energikrisen, vil landet trenge nærmere R1,2 billioner (725 milliarder NOK) innen 2030, og at fornybar energi er den raskeste og mest kostnadseffektive måten å løse krisen på. 

Mer enn 2 milliarder allerede investert over Klimainvesteringsfondet 

Med denne nye investeringen vil Norfund allerede ha satt over 2 milliarder kroner i arbeid under det nye klimainvesteringsfondet som ble operativt i mai.  

– Behovene for kapital for å dekke den økende etterspørselen etter kraft med fornybare kilder er enorme i alle de prioriterte landene for klimainvesteringsfondet, så vi ser at vi svært raskt vil kunne sette i arbeid de 10 milliardene som er satt av over de neste fem årene.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Fondet skal etter planen bygges opp til 10 milliarder kroner over fem år, gjennom at det årlig settes av en milliard fra Norfunds kapital og en milliard fra statsbudsjettet. Siden delen som skal komme fra Norfunds egen kapital kan forskutteres, regner Thorleifsson med å gjøre enda flere investeringer før årsskiftet og ende opp på ca 2,8 milliarder investert i år.