NY PLATTFORM VIDEREFØRER NORSK SATSNING PÅ AFRIKANSK SKOGBRUK

Et nytt partnerskap med australske New Forests som forvalter, overtar det norske selskapet Green Resources, etter en vellykket snuoperasjon av skogselskapet i Øst-Afrika.

I forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow i november, lanserte Norfund at fondet går inn i et nytt partnerskap kalt The African Forestry Impact Platform (AFIP). Partnerskapet, som skal forvaltes av det australske investeringsselskapet New Forests, har som mål å skalere opp bærekraftige skogbruk i Afrika sør for Sahara, og bidra til 500 millioner dollar i investeringer i løpet av de neste to til tre årene. 

Den nye plattformen kjøper nå Green Resources, det største skogselskapet i Øst-Afrika, med aktivitet i Mosambik, Tanzania og Uganda. Etter mislighold av lån ble Norfund sammen med det finske søsterfondet Finnfund majoritetseiere i 2019. Selskapet har siden doblet sin omsetning og gått fra store underskudd til å levere positive resultater. Styret i Green Resources har enstemmig anbefalt å akseptere tilbudet. 

– Vi er svært fornøyde med at vi har lykkes med en krevende snuoperasjon, og at vi nå får inn en ny eier som kan tilføre både kapital og kompetanse, slik at det kan skapes ytterligere jobber og positive bidrag til klimaet.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Satser videre på skog i Afrika 

Norfund og Finnfund reinvesterer mesteparten av inntektene fra salget i den nye plattformen, som også får inn frisk kapital fra øvrige partnere. 

– Norfund har gode erfaringer med partnerskap innen både energi og finans der vi utnytter kapital og kompetanse fra ulike aktører til å skape større resultater enn summen av det hver enkelt aktør kunne skapt på egenhånd. Nå har vi stor tro på at vi kan bidra til det samme innen bærekraftig skogbruk, sier Thorleifsson. 

Partnerskapet vil investere i bærekraftig skogbruk i Afrika, der man kombinerer bevaring av gjenværende naturskog med ansvarlig utvidelser av produktive skogplantasjer og skogrestaureringsprosjekter over hele regionen. 

Fakta om skog i Afrika

  • Afrika har 17 prosent av verdens skog (636 639 000 ha)  
  • Ca 60 millioner mennesker er direkte avhengige av disse skogene, mens over 60 prosent av befolkningen på kontinentet er indirekte avhengige av dem.  
  • Mellom 2015 og 2020 mistet Afrika 4,4 millioner hektar skog hvert år.  
  • Bevaringen av skogene er avgjørende for å møte noen av vår tids store utfordringer: bevaringen av biologisk mangfold, klimaendringer og matsikkerhet.  
  • Ødelagt skog forsterker effektene av klimaendringer.  
  • Ørkenspredning påvirker 45 prosent av Afrikas landareal.  
  • Trær og skoger spiller en nøkkelrolle i bevaring av produktivt jordsmonn og dermed matproduksjon i Afrika.

Kilde: Review of forest and landscape restoration in Africa 2021, FAO and AUDA-NEPAD, 2021