SOYAMELK SKAL SKAPE ARBEIDSPLASSER OG ØKE MATSIKKERHET I ZAMBIA

September 20, 2022

Norfund investerer 5 millioner USD i selskapet 260 Brands satsning på produksjon av soyamelk i Zambia. Investeringen skal gi inntekter til 12 000 nye småbønder, samtidig som tilgangen til lokalprodusert næringsrik mat bedres. 

260 Brands er basert i Lusaka i Zambia og produserer, markedsfører og distribuerer allerede en rekke næringsrike matprodukter basert på mais og soya i hovedsak fra lokale bønder.  

– Gjennom å gi tilgang på kapitalen selskapet trenger for å sette i gang produksjon av soyamelk, vil Norfund bidra til å skape sårt tiltrengte arbeidsplasser og økte inntekter for småbønder, samtidig som tilgangen til lokalprodusert næringsrik mat øker, sier Andreas Davidsen, leder for landbruk og industriproduksjon i Norfund.

– Dette er et nytt godt eksempel på hvordan Norfund bidrar på en skalerbar og bærekraftig måte til nye arbeidsplasser, styrking av verdikjeden og utvikling av landbruket, samt økte inntekter til småbønder og større matsikkerhet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

100 direkte arbeidsplasser og inntekter til 12 000 nye småbønder 

Kapitalen fra Norfund vil finansiere en investering i et produksjonsanlegg for soyamelk, i tilknytning til 260 Brands eksisterende virksomhet.  

Selskapet har utviklet et nettverk av 2500 småbønder som leverer soyabønner, samtidig som de mottar støtte og opplæring, tilgang på kreditt og avtaler om kjøp. 

– Vi forventer at investeringen skaper 100 nye faste arbeidsplasser, og at mer enn 12 000 nye lokale småbønder får økte inntekter gjennom å forsyne selskapet med soya, sier Davidsen. 

Se 260 Brands impact:

Øker tilgangen til lokalprodusert melk 

Markedet for alternative melkeprodukter i Zambia er foreløpig lite og består av importerte produkter til en høy pris. Selskapet sikter imidlertid mot å kunne tilby soyamelk til en pris på nivå med kumelk. De fleste i regionen er laktoseintolerante, noe som gjør soyamelk til et attraktivt alternativ. Ved å tilby soyamelken ultrapasteurisert med lang holdbarhet også ved høy temperatur, får denne et konkurransefortrinn i et land der kjøletransport ofte er krevende.  

Melkeforbruket i Zambia ligger i dag på 20 liter per innbygger i året, godt under verdensgjennomsnittet på 104. I nabolandet Sør-Afrika er årsforbruket 58 liter, i Norge ligger det på 82 liter*. 

Vi er glade for at vi med denne investeringen også kan bidra til forbedret ernæring, økt mattrygghet og redusert import.

Andreas Davidsen, leder for landbruk og industriproduksjon i Norfund

Aktivt eierskap for å utvikle selskapet 

Som del av partnerskapet, har Norfund planer om å støtte programmer for å forbedre produktiviteten hos bøndene som leverer til selskapet, og infrastrukturen knyttet til disse, bidra til profesjonalisering av driften av selskapet samt å styrke miljø og sosiale forhold og forbedre selskapets styringssystemer. 

– Vi er glade for å ha Norfund med oss ​​på dette nye innovative prosjektet, som er det første i sitt slag i Zambia. Vi tror dette kan være starten på en større satsning på plantebasert drikke i Zambia og resten av regionen, sier Gaurav Vijayvargiya, administrerende direktør i 260 Brands. 

Finansieringen fra Norfund på 5 millioner USD skal brukes til å finansiere et nytt produksjonsanlegg for soyamelk med en årlig produksjonskapasitet på 9,6 millioner liter. 

– Selskapet ser muligheter for å utvide ytterligere etter hvert som markedet vokser, og vi tror det er enmulighet for videre samarbeid i å bidra med kapital og kompetanse for å utvikle selskapet i årene som kommer, sier Davidsen. 

Soy farmers for 260 Brands in Zambia.

Investering i landbrukets verdikjeder 

Norfunds mål er å skape arbeidsplasser og forbedre levekår ved å investere i selskaper som fremmer bærekraftig utvikling. Landbrukssektoren er en sentral del av fondets strategi, og Norfund ser store muligheter i å investere i selskaper i landbrukets verdikjede. 

– Vi ser at vi kan gjøre en betydelig forskjell ved å investere i selskaper som gir småskalabønder langsiktige avtaler om å selge produktene sine til en anstendig pris, sier Davidsen. 

*2020, Kilde: Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) 

Les mer: