Ny investering skal styrke matverdikjeden i Mosambik

Norfund investerer 53 millioner kroner i en av Mosambiks største grossister. Målet er å styrke matverdikjeden og bidra til å skape flere arbeidsplasser og økt matsikkerhet. 

Foto: Terramar

Terramar er en distributør og grossist av mat, drikke og andre produkter rettet mot forbrukere i Mosambik. Norfund går nå inn med 6 millioner USD (53 millioner NOK) i egenkapital i selskapet, i samarbeid med Zebu Investment Partners, et private equity-fond basert i Johannesburg og Accra, som investerer 12 millioner USD i selskapet. 

Ved å videreutvikle en viktig aktør i Mosambiks matvarekjede, ønsker Norfund blant annet å bidra til at en større del av innkjøpene skjer lokalt.  

– En stor del av Terramars produkter importeres i dag fra andre land i regionen og fra Europa og Sør-Afrika, men Norfund ser store muligheter for å øke andelen som kjøpes fra lokale produsenter.

Simbah Mutasa, regiondirektør for Sørlige Afrika i Norfund

Målet er å skape flere lokale arbeidsplasser, samtidig som man redusere Mosambiks avhengighet av import. Ved å utvikle selskapet vil man også kunne nå ut til områder av landet der det i dag er mangelfull tilgang på mat- og dagligvarer. 

En katalysator for utvikling av flere selskaper i matverdikjeden 

En stor andel av Mosambiks befolkning er underernært, og landet er helt avhengig av matimport. Landet har imidlertid et stort potensial for å øke matproduksjonen gjennom økt produktivitet i landbrukssektoren. 

– Norfund har som strategi å investere i selskaper som gir bønder og produsenter tilgang til markeder for sine produkter. Terramar kan bli en viktig katalysator for å kunne gjøre ytterligere investeringer i disse verdikjedene, sier Mutasa. 

Terramar har blant annet en av de største kapasitetene på fryselager i Mosambik. Slike lagre og fungerende ubrutte kjølekjeder er avgjørende for å redusere matsvinn, og dermed også viktige bidrag til matsikkerhet. 

Utviklingsministeren: Viktig bidrag til økt matsikkerhet 

– Å investere i matverdikjeden er en svært effektiv måte å bidra til å skape arbeidsplassene og inntektene som trengs for at et land skal vokse ut av fattigdom, samtidig som man styrker matsikkerheten, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

De økte matvareprisene som følge av krigen i Ukraina har gjort arbeidet med å øke lokal matproduksjon i Afrika enda mer avgjørende.  

– Tidligere denne måneden besøkte jeg Lilongwe Dairy i Malawi, hvor Norfunds investering har bidratt til å øke lokal produksjon av meieriprodukter som gir økte inntekter til 10 000 småbønder. Jeg er svært glad for å se at Norfund nå investerer i et selskap som har potensiale for å legge til rette for flere slike bedrifter i Mosambik

Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister

Stort potensial for vekst 

Terramars kunder er primært supermarkeder, grossister, hoteller, restauranter og cateringselskaper, men de selger også til det uformelle markedet. Selskapet har også egne varemerker: Nutro for matvarer og Newfresh for andre dagligvarer.  

Foto: Terramar

Mat- og drikkemarkedet i Mosambik anslås til å være på 1,4 milliarder USD i 2020 og forventes å vokse til 2,4 milliarder USD innen 2025. Norfund ser et stort potensial for videre vekst for selskapet. 

– Terramar forsyner kundene med kvalitetsprodukter til rimelige priser. Ved å bidra til utviklingen av selskapet kan vi skape flere sårt tiltrengte arbeidsplasser, samtidig som vi øker Mosambiks matsikkerhet, sier Mutasa. 

Norfund vil være en aktiv eier og vil nominere et styremedlem som skal bidra til økt profesjonalitet og kompetanse i virksomheten.