Sterk vekst i meieri gir økte inntekter til småbønder i Malawi

Mars 3, 2022

Ett år etter Norfund investerte i meieriet Lilongwe Dairy i Malawi, er selskapet i sterk vekst – i produksjon av meieriprodukter, antallet småbønder som bidrar til leveranser og antall ansatte.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Edwin Chilundo, General Manager Operations hos Lilongwe Dairy i Malawi.

– Dette er et strålende eksempel på hvordan vi kan bidra på en skalerbar og bærekraftig måte til nye arbeidsplasser, utvikling av landbruket, økte inntekter til småbønder og større matsikkerhet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Denne uken besøker hun Malawi og meieriet Lilongwe Dairy. Dette er et familieeid selskap som har vokst til å bli Malawis ledende meieriprodusent. Norfund investerte 52 millioner kroner i selskapet for et år siden for å finansiere utvidelse av produksjonen.

Et år senere har meieriet hatt en svært positiv utvikling:

  • Melkeinntaket har økt med 18% (fra 26,5 mill liter i 2020 til 31,4 mill i 2021), med anslått vekst på ytterligere 16% (til 36,4 mill) i år.
  • Antall småbønder som leverer melk til meieriet har økt med 11% (fra 7980 i 2020 til 8890 i 2021), med anslått vekst på ytterligere 10% (til 9800) i år.
  • Antall direkte ansatte har økt med 16%, fra 403 til 468 i 2021, med anslått vekst på ytterligere 11% (til 520) i år.

Med tilgang på mer kapital, har meieriet blant annet kunne investere i lager, økt pasteuriserings-kapasitet, nye emballasjemaskiner og i forbedret distribusjonsapparat ut til forbrukerne.

– Som aktiv investor arbeider Norfund tett med ledelse og eiere, og bidrar til å profesjonalisere selskapet, sikre god styring og etterlevelse av høye standarder for miljø og sosiale forhold, og utvikling av styringssystemer.

Nikolai Johns, investeringsdirektør med ansvar for å følge opp investeringen for Norfund.

Rett før jul økte Norfund sin investering i meieriet med ytterligere 36 millioner NOK for å finansiere videre utvidelse av firmaet til nye produkter basert på råvarer levert av lokale bønder.

Økte inntekter til småbønder

– Nettopp slike investeringer i matverdikjedene er en avgjørende nøkkel til å utløse mer av det enorme potensiale som ligger i å utvikle landbruket i Afrika, sier Tvinnereim.

Norfund jobber også videre med et prosjekt rettet mot å forbedre kapasiteten og produktiviteten hos småbøndene som leverer til meieriet.  De fleste av dem har 1-3 kyr hver.  Prosjektet involverer bl.a. finansiering av oppbevaringstanker og kjøp av flere melkekuer, samt opplæring i best praksis.

– Gjennom å gi bøndene muligheten til å selge melken sin, gir Lilongwe Dairy tusenvis av bønder mer stabile og diversifiserte inntekter som kan brukes til å investere ytterligere i gårdene deres og forbedre levekårene til familiene deres, sier Tvinnereim.

Økt matsikkerhet

En stor del av Malawis befolkning er underernærte (18,8%), og lokal produksjon står for kun anslagsvis 65 %, av det totale forbruket av meieriprodukter i Malawi, resten dekkes av import. Det er dermed et stort potensial for å redusere avhengigheten av import og øke matsikkerheten.

– Denne typen investeringer er også en viktig nøkkel for å forbedre matsikkerheten og tilgangen til næringsrik mat i et land som Malawi, sier Tvinnereim.

Unngår bistandsavhengighet

Norfund investerer alltid med mål om å bidra til utviklingen av et lønnsomt selskap som kan tiltrekke seg private investorer når Norfunds kapital og aktive eierskap ikke lenger er nødvendig.

– Dette er dermed en svært effektiv, skalerbar og bærekraftig måte å bidra til utvikling, og man unngår faren for å bidra til bistandsavhengighet, sier Tvinnereim.

– Veien ut av fattigdom går gjennom bærekraftig økonomisk vekst. Økte private investeringer er avgjørende for å skape den veksten, og Norfund er vårt viktigste virkemiddel i dette arbeidet, sier Tvinnereim.