GrameenPhone

Asia

Region

Investment (MNOK)

Exit

Status

Rentebetingelsene blir som følger:

6 måneders LIBOR + marginen som følger av tabellen nedenfor:

Total Net Debt /EBITDA Applicable Margin (bps) > 1.0x 350.0 bps 0.5x 325.0 bps < 0.5x 300.0 bps I tillegg følgende gebyr: Annual supervision fee: Begrenset oppad til USD 10.000 per år så lenge lånet er utestående. Skal betales 15. desember hvert år etter spesifisert faktura, første gang 15. desember 2004. Finansielle Rapporter: Så fort det er tilgjengelig og senest 60 dager etter hver kvartalsavslutning skal vi få: - 2 kopier av selskapets komplette regnskap presentert i taka. - 2 kopier av selskapets komplette regnskap presentert i dollar. - En rapport fra finanssjefen i selskapet som viser de finansielle måltallene: netto langsiktige gjeld i forhold til egenkapitalen, gjeldsbetjeningsgraden og netto langsiktig gjeld i forhold til EBITDA ved utløpet av kvartalet. Disse måltallene skal være kalkulert på basis av dollartallene. - En oversikt over alle store finansielle transaksjoner i det aktuelle kvartalet, sammen med en bekreftelse fra finanssjefen om at disse transaksjonene er gjort på armelengdes avstand. Så fort det er tilgjengelig og senest 150 dager etter 31.12. hvert år skal vi motta: - to kopier av komplette reviderte regnskaper - En bekreftelse signert av finanssjefen som bekrefter at selskapet ved årets utløp oppfylte kravene til finansielle måltall, evnt. manglende oppfyllelse av disse. - En beskrivelse av selskapets aktiviteter i året som har gått som er ihht. Beskrivelsen i CTAs Schedule 3. - En oversikt over alle store finansielle transaksjoner i det aktuelle regnskapsåret, sammen med en bekreftelse fra finanssjefen om at disse transaksjonene er gjort på armelengdes avstand. Andre rapporter: Innen 90 dager etter årsavslutning skal vi ha en “Annual Monitoring Report”.

detail_image

Key information

Sector:
Scalable enterprises
Investment (MNOK):
Year:
2004
Region:
Asia
Country:
Bangladesh
Domicile:
None
Instrument:
Loans
Status:
Exit
Mandate:
Development