Horizon TechVentures

Africa

Region

4.1

Investment (MNOK)

Exit

Status

"24.02.04 Ved utbetaling er ikke bankgebyr inkludert i beløpet som står oppført i cash outflow, dvs det er ikke identisk med beløp belastet som står spesifisert på bankens debetoppgave (hvor gebyret er inkludert). Ved innbetalinger er norske bankgebyrer ikke trukket fra beløpet som blir ført opp i cash inflows 30.03.2004 Real Value er basert på verdivurdering gitt av HTV. I disse vurderingene er det inkludert utbetalt mgt. fee til HTV, net IRR er beregnet inkl. mgt fee.

Dette følges gjennom alle verdivurderingene.

19.01.05: Har kun ført netto innbetaling (HTV har motregnet sin utbet. mot innbet), dette er iht. Norfunds nye valuation guidelines pkt. 6. Tidligere har jeg ført brutto, dvs. alle inn- og utbetalinger fra HTV er registrert i PSS selv om det kun kom kapital inn til Norfund eller gikk kapital ut fra Norfund.

31.03.05 Alle verdivurderingsnotater fra HTV er tilgjengelig for Norfunds ledelse. Dette kan sendes ved forespørsel til OMB. HTV inkl ikke mgt. fee i vurdering av fair value (i PSS Real Value).

30.09.2005 Fondet ble i sin tid presentert for Norfund av CDC ved Sev Vettivetpillai, og Norfund styregodkjente investeringen 29/05-2001. Norfund sitter ikke i styret eller advisory board, men vi har rett på den dokumentasjon som sendes til styremedlemmene. HTV siste investeringer ble gjort ved inngangen av desember 2003; Lodox og Persys. Totalt sett har det vært en oppgang i fondets verdi, fair value høyere enn cost. HTV er pålagt å følge SA GAAP statement AC133, regler som tilsier at tap/gevinst må tas direkte mot investors kapital på balansen i HTVs regnskap. Fondets investeringsperiode gikk ut i februar 2005. Det er ikke gjort noen follow on investeringer i perioden feb-jun 2005.

Spot valutakurs på tidspunkt for approval for investeringen (mai 2001): 1 Rand = 1,165 NOK"

detail_image

Key information

Sector:
SME Funds
Investment (MNOK):
4.1
Year:
2001
Region:
Africa
Country:
South Africa
Domicile:
South Africa
Instrument:
-
Status:
Exit
Mandate:
Development