Jiffy Kenya AS

Africa

Region

2.8

Investment (MNOK)

Exit

Status

"Sluttrapport Jiffy Kenya 16. januar 2003

Jiffy International og Norfund kom til en gjensidig avtale om en exit januar 2003 på NOK 182 500 basert på aksjonæravtale og forhandlinger. Investert kapital i april 2001 var NOK 770 000 (35% eierandel i Jiffy Kenya).

Selskapet utviklet et nytt produkt under Jiffy konseptet brikett-type ”Belt” for planteproduksjon. Selskapet hadde en vanskelig oppstart som skyldes problemer ved innpakkingen til briketten. Innpakkingsproblematikken ble løst i Desember 2002. Selskapet produsere briketter ”Belt” i dag og forventet produksjon i 2003 er på 25 mill briketter. Dette tilsier et inntektspotensial på rundt NOK 1,5 – 2,0 mill i 2003. Selskapet har rundt 30 ansatte. I 2003 vil selskapet ha mulighet for positiv drift.

NOK 770 000 var tiltenkt som en forprosjekt fase deretter skulle det iverksettes en utvidelse av kapasitet via vellykket forprosjekt (estimert til en kostnad på ca NOK 8 mill). Neste investerings/emisjon er nå på trappene, men Jiffy International har valgt å løfte prosjektet videre selv (med hensyn til beløpets størrelse og konsern strategi).

Investeringen er formålstjenlig i et utviklingsperspektiv da den har skapt 30 nye arbeidsplasser, et nytt produkt og etablert Jiffy Kenya som et levedyktig selskap i Kenya. Jiffy International vil produsere Jiffy Belt i Jiffy Kenya fremover.

Rent kommersielt/forretningsmessig har Norfund tapt nominelt NOK 587 500 og resurser brukt på prosjektet. Vår salgspris baseres på en EV/sales multiple 1,5 omsetning år 2002

Erfaringer å ta med seg videre: · Produksjonsrisiko burde Norfund søke å unngå via en ferdigstillingsgaranti av produksjonsanlegg · Klar ansvarsdeling med finansielle buffer for uventede hendelser (Finansielle forpliktelser og økt kapital behov må være eksplisitt formulert og avklart mellom partene · Invester i holding selskapet, hvis mulig på toppen av eierstrukturen · Månedlig rapporteringsbehov i begynnelsen er viktig for å oppdage mulige avvik · Oppfølging av drift utover styrearbeid er viktig og må forankres i begynnelsen av prosjektet · små virksomheter utgjør et svært vanskelig utgangspunkt for egenkapitalinvesteringer fra vår side, da selv et minimum av forsvarlige rutiner for styring, involvering og koordinering lett resulterer i mer administrasjon enn virksomheten kan bære. Dette skaper i neste omgang grunnlag for friksjon og konflikt mellom oss og sponsor."

detail_image

Key information

Sector:
Scalable enterprises
Investment (MNOK):
2.8
Year:
2001
Region:
Africa
Country:
Kenya
Domicile:
None
Instrument:
Equity
Status:
Exit
Mandate:
Development