Våre investeringer

Norfund fokuserer ekspertise og investeringer på fire sektorer i utvalgte land i tre kapitalfattige områder for å bidra til mest mulig utvikling.

Investment regions

Norfund har valgt ut 29 fokusland hvor vi har dyptgående kunnskap. Landene ble valgt på bakgrunn av:

  • Investeringsbehov og Norfunds muligheter for å bidra med noe addisjonelt
  • Norfunds kunnskap om markedene
  • Investeringsmuligheter i Norfunds prioriterte sektorer

I tillegg har Norfund valgt ut 20 land for utvidet rekkevidde på grunn av partnerskapsmuligheter eller fordi de defineres som sårbare.

Our Investment Areas

Norfund prioritises investments in four investment areas that are aligned with the UN´s Sustainable Development Goals.

Committed portfolio per investment area (as of 31. December 2019)