$98,7 millioner til nytt fond dedikert til å styrke afrikanske SMBer

Mars 12, 2024

Norfund investerer $15 millioner i XSML Capitals nye fond – African Rivers Fund IV (ARF IV). Investeringen skal bidra til tilgang på kapital for små og mellomstore bedrifter (SMBer) i umodne markeder i Afrika.

En av XSMLs investeringer: Ingeniørselskapet Geek som jobber for å koble DR Kongo (med en befolkning på størrelse med Vest-Europa) til internett.

XSML Capital forvalter flere private equity-fond i Sentral- og Øst-Afrika og tilbyr risikokapital til SMBer som opererer i umodne markeder som DR Kongo, Uganda og Angola. XSML lanserer nå sitt fjerde fond, og vil med dette doble sine investeringer og ekspandere til nye markeder som Zambia.

XSML spesialiserer seg på å hjelpe talentfulle afrikanske entreprenører med å utvide virksomheten sin til å bli bærekraftige mellomstore og store bedrifter. De har allerede bidratt til å skalere opp over 75 SMBer og igangsatt over 150 bedriftsforbedringsprosjekter, med investeringer fra 300 000 USD til 10 millioner USD.

SMBer, som utgjør 90% av afrikanske virksomheter og i stor grad bidrar til BNP og jobbskaping, mangler ofte tilgang til kapitalen som trengs for å utvikle og oppskalere bedriften sin.

– Gjennom å investere i dette fondet har Norfund som mål å styrke lokale entreprenørers evne til å tilby sårt tiltrengte varer og tjenester i noen av de minst utviklede landene i Afrika, samtidig som de skaper og opprettholder levedyktige arbeidsplasser,

Vegard Halvorsen, investeringsdirektør i norfund

Investeringen er i tråd med Norfunds strategi om å bidra til å dekke finansieringsgapet som hemmer veksten til disse viktige bedriftene.

Norfund investerer sammen med Swedfund, British International Investment (BII), Dutch Entrepreneutial Development Bak (FMO), SIFEM og International Finance Corporation (IFC).