Årsrapporten viser solid avkastning og bidrag til nye jobber i kriseåret 2022

Norfunds årsrapport viser at fondet fikk en avkastning på 5,1% i investeringsvaluta i 2022. Selskapene fondet har investert i har de siste fire årene skapt nesten 60 000 jobber. – Ved å investere i selskaper med positiv avkastning, bidrar vi til bærekraftig bekjempelse av fattigdom, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, gikk mot strømmen i kriseåret 2022 og økte sine investeringer i utviklingsland med over 20% til rekordhøye 6,5 milliarder. 

Årsrapporten viser at avkastningen på investeringene på 5,1% i investeringsvaluta er en liten nedgang fra 5,2% i 2021, men en økning målt i kroner til 14,8% fra 7,2% i 2021. Gjennomsnittlig avkastning siden oppstarten av Norfund er nå også på 5,1% i investeringsvaluta og 8.1% i norske kroner.

Målet for vårt utviklingsmandat er å skape jobber som gir folk mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. I 2022 rapporterer fondet om at det ble skapt 24 500 nye jobber i selskaper som de eide både i 2021 og 2022, og som dermed har rapportert tall på ansatte for begge år. Over Norfunds strategiperiode fra 2019 til 2022, har det blitt skapt nesten 60 000 i selskapene fondet har investert i.

– Vi er fornøyde med å kunne bidra til at det skapes et stort antall nye jobber gjennom år der pandemi, krig og inflasjon har bidratt både til å øke behovene og til å gjøre arbeidet vårt mer krevende, sier Thorleifsson.

Norfund bidrar også indirekte til et stort antall jobber gjennom investeringer i fornybar energi og banker og mikrofinans, som muliggjør utviklingen av andre bedrifter.

Som følge av pandemien, har antallet mennesker uten tilgang på strøm økt etter flere års nedgang, og 774 millioner mennesker mangler fortsatt slik tilgang. 1,8 millioner nye husholdninger fikk i 2022 tilgang på elektrisitet gjennom selskaper Norfund har investert i, og siden 2019 har selskapene gitt 7,6 millioner mennesker tilgang gjennom solceller på tak og såkalte minigrids. Over fondets utviklingsmandat ble det i 2022 investert i større prosjekter som vil gi 1,4 GW i ny fornybar kapasitet, og siden 2019 har 5,3 GW ny kapasitet blitt finansiert. 

1,4 milliarder mennesker mangler også tilgang på banktjenester. Bankene Norfund har investert i direkte, ga finansielle tjenester til 72 millioner mennesker i 2022, og banker som rapporterte både i 2021 og 2022, hadde en økning i antallet kunder på 8,9 millioner i fjor. De siste fire årene har selskapene i Norfunds portefølje fått 32 millioner nye kunder.

– Tilgang til rimelig energi og banktjenester er grunnleggende for at små og store bedrifter skal kunne utvikle seg og skape flere jobber som gir folk mulighet for et liv uten fattigdom, sier Thorleifsson.