Boris Johnson annonserer britisk-norsk partnerskap for vannkraft

Juni 23, 2022

Norske Scatec og Norfund får med seg Norfunds britiske søsterfond BII på storsatsning på vannkraft i Afrika.

– Det er flott å kunne annonsere at BII investerer 160 millioner pund inn i vannkraft i Afrika, som skal skape 180 000 jobber, sa statsminister i Storbritannia Boris Johnson i sin tale til Commonwealth Business Forum i Rwanda i dag.

– Jeg ser en fantastisk framtid for oss alle i disse initiativene, la han til.

Les omtale i Finansavisen/NTB her.

Satsningen lanseres av statsminister Boris Johnson på toppmøtet i Samveldet av nasjoner i Rwanda 23 juni, og er den største investeringen britiske BII har gjort i vannkraft i fondets 74-årige historie.

– Utbygging av vannkraft som kan balansere ut rimelig, men ustabil, sol- og vindenergi er avgjørende for å kunne bygge ut en kraftsektor i afrikanske land som muliggjør vekst ut av fattigdom, uten store økninger i utslipp av klimagasser, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

– Vi er glade for å ha British International Investment med i vårt samarbeid med Norfund, og ser deres investering som en anerkjennelse av betydningen av å lykkes med vannkraft i Afrika for å nå målet om økt tilgang på rimelig og ren energi, sier Terje Pilskog, administrerende direktør i Scatec.

At avtalen annonseres av statsminister Johnson viser tydelig hvor viktig satsningen er for Storbritannia.

Norfund solgte i fjor selskapet SN Power, som fondet over 20 år hadde bygget opp til en betydelig aktør innen vannkraft i utviklingsland, til Scatec. Som del av avtalen, beholdt Norfund 49% av eierskapet i selskapets portefølje i Afrika.

– Dersom vi skal lykkes med å stanse klimaendringene og bekjempe fattigdom, må klima- og utviklingspolitikken knyttes tettere sammen. Jeg er glad for at Storbritannia nå blir med på dette arbeidet med å skape fornybar kraft og økonomisk vekst i noen av de aller fattigste landene i Afrika

utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

– Norfund har store ambisjoner for vår videre satsning på vannkraft i Afrika, og dette nye partnerskapet vil gi økte muskler til å nå disse, sier Thorleifsson.

Partnerne anslår at i løpet av de neste ti årene vil strøm fra prosjektene de skal utvikle, støtte opprettelsen av minst 180 000 nye arbeidsplasser, unngå minst 270 000 tonn CO2-utslipp årlig, og dekke etterspørselen fra mer enn 3 millioner mennesker.