Impact-investoren NMI blir Abler Nordic

Januar 26, 2023

Abler Nordic er det nye navnet på investeringsselskapet Nordic Microfinance Initiative, et offentlig-privat samarbeid hvor Norfund er blant investorene, sammen med blant annet IFU, Ferd, DNB og KLP. Abler Nordic investerer i selskaper i Afrika og Asia som tilbyr finansielle tjenester til lavinntektshusholdninger.

Foto: Abler Nordic

Gjenspeiler endringer 

-Etter oppstarten vår i 2008 investerte vi i tradisjonelle mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland, enten via fond eller direkte. I dag investerer vi i selskaper som tilbyr et bredere sett av finansielle tjenester, og vi gjør alle investeringene direkte, uten bruk av mellommenn som fond. Kundegruppene til disse selskapene er imidlertid den samme; det er husholdninger med lav inntekt som de tradisjonelle bankene i disse landene ikke kan eller vil betjene. Vårt nye navn og profil gjenspeiler den endringen. Abler Nordic spiller på begrepene enable og sustainable og understreker våre nordiske røtter og verdier, sier Arthur Sletteberg, adm. direktør i Abler Nordic. 

En bedre hverdag for lavinntektshusholdninger

1,4 milliarder mennesker over hele verden har i dag ingen eller liten tilgang til finansielle tjenester. Muligheten til å skaffe seg små lån, spare trygt, og tegne en forsikring kan bidra til å jevne ut og øke inntektene til husholdninger med lave inntekter, styrke deres motstandsdyktighet mot klimaendringer og økonomiske sjokk, og bedre deres livskvalitet.  

Norfund CEO Tellef Thorleifsson snakket i panelsamtale under lansering av ny navnet 25 januar.

Jackeline Nyangaresi, småbruker og mor til fire, bor i en liten landsby i Nyamira-regionen i Kenya, og har opplevd hvordan finansielle tjenester kan påvirke hele familien positivt. Jackeline dyrker te og har melkekyr, og ønsket å øke inntektene fra åkeren sin og prøve å øke melkeproduksjonen. For å klare dette søkte Jackeline om et lån fra Juhudi Kilimo, en mikrofinansinstitusjon som finansierer landbruksutstyr ment for å hjelpe småbruksbønder til å øke produktivitet og inntekter. Abler Nordic har en stor eierandel i Juhudi Kilimo.

Da hennes første lån var nedbetalt, søkte Jackeline om et nytt lån for å kjøpe dyremat og en kvige. «Innsatsen min har gitt resultater nå som jeg har mulighet til å skaffe mat til alle barna mine og gi dem utdanning, takket være de økte inntektene fra gården min», forklarer Jackeline.

Anders Misund ny styreleder 

Anders Misund, partner i EQT, overtar styreledervervet fra Bjarne Kveim Lie, partner og med-gründer i Verdane. 

-Jeg er glad for å overta stafettpinnen fra Bjarne Kveim Lie, og fortsette det viktige arbeidet med å sikre at også lavinntektshusholdninger i utviklingsland får tilgang til gode finansielle tjenester. Vi lever i en urolig tid og disse husholdningene rammes ekstra hardt av dagens globale utfordringer. Abler Nordics arbeid er derfor viktigere enn noensinne, sier Anders Misund.

Abler Nordic ble etablert i Oslo i 2008 som et offentlig-privat samarbeid, med sikte på å investere i selskaper i Afrika og Asia som tilbyr finansielle tjenester til lavinntektshusholdninger. Målsettingen har vært å skape sterke sosiale og bærekraftig finansielle resultater.
 
 Abler Nordic forvalter i dag fem fond med samlede kommitteringer på 344 mill. dollar (3,4 mrd. kroner). I tillegg til de opprinnelige investorene har det ved hver ny fondslansering kommet til nye investorer fra både Norge og Danmark. I Abler Nordics siste fond, med totale kommitteringer på 1,4 mrd. kroner, kom 60 prosent av kapitalen fra private investorer. 
  
Norad og Utenriksdepartementet har siden 2008 bevilget til sammen 90 millioner kroner til henholdsvis teknisk assistanse og valutasikringsordninger. I samme periode har det blitt mobilisert 1,4 mrd. kroner fra private investorer. Abler Nordic har kontorer i Nairobi, New Delhi, Jakarta, København og Oslo.