Innovativ finansiering skal gi strøm til 1,9 millioner

Januar 21, 2021

Solenergi i kombinasjon med batterier gir nye muligheter for folk uten tilgang til nett utviklingsland. Gjennom en ny finansieringsløsning vil Norfund bidra til at hele 1,9 millioner mennesker kan få tilgang til strøm.

Kombinasjonen av stadig billigere solpaneler, batterier, LED-lamper og andre energieffektive produkter, har gjort distribuerte løsninger med sol på taket tilgjengelig for stadig flere av verdens fattigste.

Nå går Norfund, statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland, inn i en ny løsning, levert av solenergi-leverandøren d.light,som skal gi strøm til hele 1,9 millioner mennesker.

Fattige husholdninger kjøper eget solenergi system

Businessmodellen går ut på at forbruker kjøper et sol-system som de nedbetaler via mobilbetalinger. Mens husholdningen tidligere brukte tilsvarende sum ukentlig på parafin, bruker de nå pengene på å bli eiere av sitt eget sol-system. Når systemet er nedbetalt vil de ha gratis strøm.

Nytt lån muliggjør salg til flere husholdninger

– Med en slik businessmodell der kundene får lang nedbetalingstid, blir d.light avhengig av å låne mye penger. Rentene d.light må betale fra sol-systemet sendes fra produsent til det er nedbetalt av brukeren, blir avgjørende for hvor rimelig løsninger som kan tilbys – og dermed hvor mange som kan få tilgang, forklarer Kristoffer Valvik i Norfund.

Norfund har siden 2016 vært egenkapital investor i d.light – en av de største aktørene på solenergi utenfor nettet. Nå har det statlige investeringsselskapet bidratt til en ny innovativ løsning for å sikre selskapet tilgang på fleksibel og rimelig arbeidskapital.

Mens d.light tidligere har måttet jobbe for å stadig ta opp nye banklån på mindre summer av gangen, vil dette lånet fra Norfund finansiere kjøp av d.light’s kundefordringer. Det betyr at det går kort tid fra d.light betaler sine leverandører, til de får pengene inne på kontoen igjen

Kristoffer Valvik, Senior Associate – ren energi, Norfund.

Den nye løsningen gjør også at selskapet kan planlegge langsiktig ut fra at de vet at de har kapital tilgjengelig til en rimelig pris.

Finansieringsselskapet som Norfund har finansiert heter Brighter Life Kenya 1 Limited (BLK1) og er strukturert for å gi d.light Kenya finansiering i lokal valuta, kenyanske shilling. BLK1 vil kjøpe kundefordringene relatert til solenergisystemer til en verdi av 1,1 milliard NOK over en toårsperiode.

– Å på denne måte sette ut håndteringen av utestående lån er en velkjent måte å beskytte en virksomhet mot kredittrisiko samt reduserer arbeidskapitalbehov her hjemme, men så langt Norfund kjenner til er dette første gang det gjøres i denne skalaen innenfor desentralisert energi i utviklingsland, sier Valvik.

Satsningen er ventet å bidra til:

  • forbedret energitilgang og økonomisk inkludering til 1,9 millioner mennesker* som ikke har tilgang på nettet i Kenya
  • 800 millioner NOK i økte inntekter for den kenyanske økonomien
  • Over 600 000 tonn CO2 i unngåtte utslipp

Norfunds lån er kommer i tillegg til lånet United States International Development Finance Corporation (DFC) bidro med i juni 2020 på 170 millioner NOK. Norfunds inntreden med 128 millioner NOK innebærer en betydelig styrking.

Relevante artikler: