Investering i drikkevann i India markerer starten på et nytt fond

Oktober 18, 2023

En ny investering i rent drikkevann på landsbygda i India markerer begynnelsen på et nytt fond kalt Water Access Acceleration Fund (W2AF). Norfunds investering på 5 millioner EUR i fondet vil bidra til å bringe rent drikkevann til de regionene som er mest berørt av den globale vannkrisen.

W2AF-fondet ble lansert i mars 2023 med totale forpliktelser på 36 millioner EUR, inkludert Norfunds bidrag på 5 millioner EUR. Målet med fondet er å bringe rent drikkevann til 30 millioner mennesker i regionene med størst vannmangel i Afrika og Asia innen 2030, og de har planer om å doble dette beløpet i fremtiden.

Investeringen på 7,5 millioner EUR i Rite Water Solutions vil forbedre vannløsningene i landlige regioner i India ved å tilby omfattende, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for trygt drikkevann i områdene hvor vannkildene er forurenset. Rite Water har distribuert 2,500 rensingsenheter og økt tilgangen til over 2 millioner mennesker i 12 delstater i India, og bidrar dermed til FNs bærekraftsmål nr. 6 – tilgang til rent vann og gode sanitærforhold for alle.

Rite Water Promoters & Incofin Co-CEO Geert Peetermans og Dhara Mehta på pressekonferanse i Nagpur.

Vannmangel er, ifølge FN, forventet å øke med stigningen av globale temperaturer som et resultat av klimaendringer. Med mindre fremgangen øker dramatisk vil milliarder av mennesker mangle tilgang til rent vann i 2030.

Fondet er det første av sitt slag, med en kombinasjon av kommersiell privat kapital, utviklingsfinansinstitusjoner og bistandspenger for å redusere risikoen – også kalt blandet finansiering.

«Målet er at det nye fondet, gjennom å ta høyere risiko, kan demonstrere at forretningsmodellene er levedyktige, og dermed bane vei for andre investorer slik at enda flere mennesker kan få tilgang til rimelig og rent vann.”

Delphine Gilbert, Investment Manager i Norfund

I dag mangler 2 milliarder mennesker tilgang til rent drikkevann. Klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering, gjør at utviklingsland krever massive investeringer for å nå FN’s bærekraftsmål nr. 6.

Mottakere av Rite Water ved en vann-minibank.

Ifølge Verdensbanken taper utviklingsland rundt 260 milliarder USD årlig på grunn av dårlig vannforsyning. Det er anslått at hver dollar investert i rent vann gir en fire dollar reduksjon i helsekostnader. Ved å samle ressurser og ekspertise og katalysere ytterligere privat kapital, er det håp om å forbedre tilgangen til vann for millioner av mennesker i Afrika og Asia, og dermed fremme bedre helse og økonomisk utvikling.