Investering i rosiner og nøtter skal doble antallet ansatte i sør-afrikansk selskap

Norfunds investering på 8 millioner dollar i egenkapital i selskapet RedSun Dried Fruits and Nuts skal bidra til økt videreforedling av rosiner og pekannøtter. Investeringen forventes å bidra til 200 nye jobber i selskapet, som i dag har 163 ansatte, og 6000 indirekte jobber.  

Foto: RedSun

RedSun ble etablert i 2009 i Keimoes, i Northern Cape regionen i Sør-Afrika, der ca 90% av landets rosiner produseres. Selskapet satser nå offensivt på å utnytte mulighetene til vekst som følge av at produksjonen av rosiner synker i USA, mens verdens etterspørsel vokser. Mulighetene for eksport av pekannøtter er også store, med en etterspørsel i Europa som i dag ikke blir dekket. 

Sør-Afrika er et ideelt land for produksjon av både rosiner og pekannøtter. Landet har hatt sterk vekst i produksjonen av rosiner, og produksjonen av pekannøtter er doblet siden 2014, med en forventet tredobling innen 2030.  

I tillegg til 200 nye faste jobber, vil investeringen kunne bidra med 6000 indirekte jobber i et område av Sør-Afrika som mangler jobber innen industri og videreforedling.  

Foto: RedSun

Investeringen vil blant annet finansiere ny teknologi som knekker pekannøttene mens de er våte. 10 års erfaring med teknologien i USA har vist at dette er mer effektivt enn når de er tørre.  

Sør-Afrika er verdens tredje største produsent av pekannøtter, men har likevel ikke tatt i bruk slik teknologi fordi det ikke har vært kostnadseffektivt. Med denne investeringen og vekst fremover blir det nå mulig. Kapitalen vil også gå til et nytt foredlingsanlegg for rosiner.  

– Investeringen er i tråd med vår strategi om å bidra til å skape jobber og lokal verdiskapning gjennom å investere i foredling i verdikjeden innen landbruk.

Andreas Davidsen, leder for agribusiness og manufacturing i Norfund

Norfund vil ta en aktiv rolle som eier og gå inn i RedSun sitt styre.